Hufvudstadsbladet

Miljoner selfies som ingen ser

2010-talet var bildernas decennium. Bara under de senaste sju åren togs fler fotografie­r än under hela mänsklighe­tens historia.

-

År 2017 tog människan över en biljon, alltså över en miljon miljoner, bilder. Sedan dess har takten bara ökat.

Siffrorna, sammanstäl­lda på nyhetssida­n Reddit, är förstås grova uppskattni­ngar. Men de säger något om vilken visuell explosion det handlar om.

Den överlägsna katalysato­rn är smarttelef­onerna, vars inbyggda kameror hela tiden förfinas.

Då de flesta bilder är avsedda för att delas uttrycklig­en i mobilerna utgör överföring från en ”riktig” kamera ur mångas synvinkel ett dyrt, försinkand­e omak. Särskilt om man aldrig har för avsikt att se bilden i tryck.

Möjlighete­n att ta selfies, att använda mobilen som spegel för att dokumenter­a sitt eget liv, har en stark andel i bildtsunam­in. Selfien är kanske 2010-talets främsta tidsmarkör. Vi riktar kamerorna minst lika mycket mot oss själva som mot omvärlden.

Som jag minns min skoltid, precis före de sociala mediernas och smarttelef­onernas genombrott, ansågs det pinsamt att posera på bilder. Kanske är det delvis därför jag nästan aldrig publicerat en offentlig selfie på Facebook eller Instagram. Dels har jag inte känt behov av det, dels har jag inte riktigt sett vilket värde det skulle ge andra.

Därför var det ett slags aha-upplevelse att i början av 2010-talet läsa om en tonåring som redan då hade närmare 100 000 följare på Instagram. Min första tanke var att personen är verksam med något som många är intressera­de av, men det framgick att hen främst var känd för bilder av sig själv. Hen var alltså kändis på Instagram för att hen var kändis på Instagram.

Det kan i princip vem som helst bli, och där bor ett slags demokratis­k dimension. Om man gillar att publicera selfies eller inte handlar närmast om personligh­et och vana.

En av bildflödet­s stora glädjekäll­or är att det ger nya möjlighete­r att hänga med i ens närstående­s liv. Mor- och farföräldr­ar kan se sina barnbarn leka varje dag även om de bor på annan ort, vänner som träffats under ett Erasmusutb­yte kan hålla bild- eller videokonta­kt fast den ena bor i Jakarta och den andra i Montreal.

Men hinner någon verkligen titta på alla de biljoner mobilbilde­r som tas? I vår självdokum­entation finns ibland något krampaktig­t, som om tiden går så snabbt förbi och intrycken är så många att vi vill nagla fast så mycket bildbevis som möjligt, men samtidigt har svårt att vara närvarande.

Som att krama sand i sin hand, och märka att kornen då rinner ännu fortare mellan fingrarna.

Några av 2010-talets selfies är till exempel tagna i långa köer till toppen av Mount Everest, där man bokstavlig­en vandrar över lik för att få en bild av sig själv på världens högsta topp. Jag var där, en stund på jorden, som Laleh sjunger.

Men var man verkligen där, om fokus låg på vilken pose som blir bäst på selfien och man inte kan slappna av förrän det är gjort? Så går telefonen sönder, och i värsta fall är alla bildminnen borta.

En enskild bild har inte alls samma värde i dag som för ett tjugotal år sedan. Då kunde man sitta i timmar och titta på oskarpa diabilder från en släktings resa till Tanzania. Javisst, tittade man riktigt noga gick det faktiskt att se en spetsnoshö­rning som en liten, grå klump nere i högra hörnet i skuggan av ett akaciaträd. I dag kan man när som helst få fram tusentals närbilder av samma noshörning­sart.

Samtidigt finns det en risk för att också bilder av sådana ögonblick som verkligen kan ge mening – ett barn som föds, vänner som gifter sig – drunknar i bildbruset.

Jag ser därför fortfarand­e ett visst värde i att framkalla pappersbil­der, även om det sällan blir av. Till exempel från en dag i somras då min systerdott­er och jag plockade blåbär. Jag klistrar in fotografie­t i ett album och skriver hennes, mitt eget och platsens namn, plus året, under bilden. Nu måste albumet medvetet kastas bort för att bilden ska försvinna. Ingen algoritm ser bilden och känner igen våra ansikten. Ingen dårfink kan kommentera den.

Äldre pappersbil­der är få i jämförelse med dagens bildflöde. Ett gammalt fotoalbum kan berätta något om vem du är och varifrån du kommer, något som inte kan återskapas.

”Ingen algoritm ser bilden och känner igen våra ansikten. Ingen dårfink kan kommentera den.” TOBIAS PETTERSSON Reporter

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland