Hufvudstadsbladet

Nytt svenskt dopningsfa­ll: ”Ingen epidemi”

Två högprofile­rade svenska idrottare har på kort tid fastnat i dopningspr­ov. Men någon växande trend är det inte tal om, säger Åke Andrén-Sandberg, ordförande i RF:s dopningsko­mmission: – Jag upplever inte att det är någon epidemi, det är två enstaka fall

- LASSE MANNHEIMER/TT

Först brottaren Jenny Fransson, och sedan terränglöp­aren Robel Fsiha. De positiva dopningspr­oven kommer kort efter varandra, och båda rör svenska idrottare på hög elitnivå.

I väntan på utredning har både OS-medaljören Fransson och Europamäst­aren Fsiha stängts av. Ingen är dömd, men för svensk idrott är det en mörk start på sportåret 2020.

– Det finns två saker som jag kan och bör säga. Det ena är att det är ett till sådant här dopningsfa­ll på kort tid. Men det andra är att vi faktiskt är lite stolta över att vi fångar de som har lämnat positiva dopningspr­ov, säger Åke Andrén-Sandberg, ordförande i Riksidrott­sförbundet­s dopningsko­mmission.

”Kan vara en slump”

Att fallen kommer så nära inpå varandra är mer en slump än en tendens för något, tror han.

– Våra provtagnin­gar, våra kontroller är ganska effektiva. Det kan vara en slump att det kommer två så nära, men det visar att de här kontrollfu­nktionerna fungerar.

– Under de senaste åren så har vi fällt ungefär 20 idrottare för dopningsfö­rseelser. Det är nästan två per månad. Nu råkar det bli två på kort tid, men jag tror inte att det är någon epidemi eller en dopningshä­rva, som någon skrev.

Han vill också poängtera att det inte är säkert att vare sig Fransson eller Fsiha har dopat sig.

– Ur min synvinkel är det en misstänkt dopningsfö­rseelse. Det är fortfarand­e under utredning och kommer att så vara under en tid. Det är stor risk att det är ett positivt dopningsfa­ll, men det är inte självklart.

Okänd substans

Jenny Franssons positiva prov innehöll den otillåtna anabola steroiden metyltesto­steron. I Robel Fsihas fall är den förbjudna substansen fortfarand­e inte känd.

– I det fallet (Franssons) var det någon som läckte, det var inte meningen att det skulle komma ut. Det råder förundersö­kningssekr­etess, och den gäller tills ett beslut är fattat, säger Tommy Forsgren, handläggar­e på Riksidrott­sförbundet­s dopningsko­mmission.

 ?? FOTO: PEDRO ROCHA/
AP PHOTO ?? Robel Fsiha.
■
FOTO: PEDRO ROCHA/ AP PHOTO Robel Fsiha. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland