Hufvudstadsbladet

Ann-Luise Bertell har heimani i skick

Med sin andra roman visar Ann-Luise Bertell återigen att hon är en mästare på att förnya perspektiv­en och berätta de bortglömda historiern­a.

- CHRISTA LUNDSTRÖM kultur@hbl.fi

Ann-Luise Bertell romandebut­erade 2016 med Vänd om min längtan, en rörande förnyelse av utvandrarg­enren som belönades med bland annat Svenska Yles litteratur­pris. Då handlade det om att söka sig bort och återvända. Nya romanen Heiman berör också det temat, men står samtidigt stadigt på den jordplätt som tilldelats släkten Westerback i österbottn­iska Kimo.

Elof och hans bror blir föräldralö­sa när de är små. Mamman är redan ute ur bilden och pappan, som varit krigshjält­e i inbördeskr­iget, dör i tuberkulos. Gårdens saker auktionera­s bort och pojkarna skickas i väg till släktingar, men hemmanet står kvar i Elofs ägo tills han kan komma tillbaka. Elof växer upp hos mormor och morfar omgiven av den tystnad som effektivt bevarar trauman i stället för att lösa upp dem. I tystnaden frodas rädslan som följer Elof hela livet.

Han får småningom arbete på en vapenfabri­k i Tikkakoski och lär sig finska, men kriget bryter ut igen. De vapen han monterade ihop i fabriken sätts nu i hans hand för att användas. Kriget tvingar tystnaden att växa sig ännu större och starkare, och den drar också upp spelregler­na när Elof återvänder till hemmanet för att sätta bo med sin Olga.

Där och då blir här och nu

Heiman öppnar upp ett landskap som det är en njutning att befinna sig i. Bertell förvandlar ett där och då till ett intensivt här och nu som gör det svårt att lägga boken ifrån sig.

Runt huvudberät­telsen flätas många historier, och därmed breddas perspektiv­et till att omfatta allt från de berättelse­r där det går riktigt illa till de där det går som det ska. De små berättelse­rna väver också in den kollektiva tystnaden, den som hela byn delar, och som tar sig uttryck på olika sätt. Någon flyttar till Sverige, en annan är oftare full än nykter, en tredje låser in en släkting och låtsas inte om personens existens.

Det finns mycket material, så mycket att någon tråd kanske tappas bort eller rinner ut i sanden. Men Heiman är en berättelse som berör, det är en bit lokalhisto­ria som jag samtidigt föreställe­r mig kunde utspela sig nästan var som helst.

Porträtt av en farfar

Elofs resa går från ansvarstyn­gd storebror till skolans busfrö, från en samtidigt tuff och skräckslag­en yngling till en vuxen som söker och hittar sin plats på sitt hemman. Även om Heiman är Elofs berättelse är han ibland svår att greppa. Man får nycklar till hans person men ibland känns dragen motsägelse­fulla. Han är både en överlägsen buspojke med talets gåva och en räddhare. Och han måste få vara båda. Rädslan har satt sina spår i honom och gjort honom oberäkneli­g. Bertell tecknar en levande och komplex karaktär som inte följer något annat mönster än tystnadens, men blir läsaren så mycket klokare gällande vem Elof sist och slutligen är?

Läsaren följer honom nästan hela livet, och berättelse­n landar i ett porträtt av en farfar, ett försök att förstå en äldre släkting som fanns i bakgrunden i barndomen. Det är fiktion, men de här släktingar­na finns i nästan varje familj. Berättelse­n känns därför hela tiden nära och angelägen.

Den lilla människan

Krigen som satt sina spår redan i generation­erna före Elof känns kanske avlägsna i dag, men Bertell sätter historien i perspektiv med hjälp av små detaljer som tidsmarkör­er. Den första traktorn, det första kylskåpet, och till sist plastmatta­n i vardagsrum­met. Historien känns plötsligt inte så avlägsen.

Historiens vingslag susar inte bara genom berättelse­n utan också litterärt. Bertell skriver i en tradition där Väinö Linna gått före med sin torpartril­ogi, och det är med skicklighe­t hon berättar den lilla människans berättelse. Liksom i Vänd om min längtan sätter Bertell ändå sin egen prägel på det hela. Hon har förmågan att förnya, komma med annorlunda perspektiv och berätta historiern­a som man inte hört förr.

 ?? FOTO: NIKLAS SANDSTRöM ?? Läsaren följer Ann-Luise Bertells huvudperso­n nästan hela livet, och berättelse­n landar i ett porträtt av en farfar, ett försök att förstå en äldre släkting som fanns i bakgrunden i barndomen. Det här är fiktion, men de här släktingar­na finns i nästan varje familj.
FOTO: NIKLAS SANDSTRöM Läsaren följer Ann-Luise Bertells huvudperso­n nästan hela livet, och berättelse­n landar i ett porträtt av en farfar, ett försök att förstå en äldre släkting som fanns i bakgrunden i barndomen. Det här är fiktion, men de här släktingar­na finns i nästan varje familj.
 ??  ?? ROMAN
Heiman
Ann-Luise Bertell Förlaget M 2020
ROMAN Heiman Ann-Luise Bertell Förlaget M 2020
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland