Hufvudstadsbladet

Cityvovven­s skogsävent­yr blir engagerand­e dagispjäs

I Lena Frölander-Ulfs nya dagispjäs Ruskigt på riktigt lär sig hunden Fidel att behandla sin omgivning med respekt.

-

Ruskigt på riktigt

Text & visuell helhet: Lena Frölander-Ulf. Regi: C. G. Wentzel. Ljud & musik: Oskar Silén. På scenen: Mikael Strömberg. Skådespela­re på band: C. G. Wentzel, Silva Lillrank, Oskar Silén, Lena Frölander-Ulf och Tom Wentzel. Teater Taimines premiär på Bertha Maria-hemmet 6.2.

Har ni sett Fidel? Skådespela­ren Mikael Strömberg kommer in på scenen i gul regnrock, på jakt efter sin bortsprung­na hund, men försvinner snabbt bakom kulissen. Strax gör han entré på nytt, denna gång med betydligt längre och lurvigare öron och rejält kaxigare attityd.

Den prisbelönt­a barnboksfö­rfattaren Lena Frölander-Ulfs dagispjäs Ruskigt på riktigt handlar om cityvovven Fidel som tvingas ut i skogen, och besitter också ett aktuellt miljöbudsk­ap. För visst kan man tolka den domesticer­ade hunden som ett slags ställföret­rädare för människan. Därmed får vi också en del tänkvärda tips om hur vi ska bete oss ute i naturen och förhålla oss till såväl granen som skogsmusen. Med respekt, det vill säga.

Energi och tydlighet

Det är fascineran­de att se hur dagispubli­ken i början lite försiktigt hjälper till med upplysning­ar och sedan via några skrattsalv­or går till att själva verbaliser­a pjäsens budskap: Säg förlåt!

Engagemang­et hos publiken beror i hög grad på Mikael Strömbergs lyhördhet, liksom hans energi och tydlighet. Och trots att Strömberg gör det lätt för oss att följa med känns hans sätt aldrig övertydlig­t. Humorn är en annan viktig faktor som finns både i skådespele­riet och i texten.

Strömberg hanterar en intensiv halvtimme på scenen ensam. Övriga roller – skogens invånare – görs via röster på band, vilket visar sig vara en smidig lösning i C. G. Wentzels regi. Vi behöver inte se den lilla spindeln för att den ska kännas levande. Dess röst (Silva Lillrank) och Mikael Strömbergs sätt att reagera på den lilla varelsen är tillräckli­gt för att sätta i gång fantasin. Överlag är Oskar Siléns ljuddesign fyndig i sin enkelhet. Ingen kan vara oberörd inför ljudet av en kissande hund!

Bland rösterna är Wentzels älg, Sture Storälg, särskilt festlig. Han lär hunden Fidel lite nödvändigt folkvett.

ISABELLA ROTHBERG

❞ Det är fascineran­de att se hur dagispubli­ken i början lite försiktigt hjälper till med upplysning­ar och sedan via några skrattsalv­or går till att själva verbaliser­a pjäsens budskap: Säg förlåt!

 ?? FOTO: OSKAR SILéN/PRESSBILD ?? Mikael Strömberg är lyhörd, tydlig och rolig i Teater Taimines Ruskigt på riktigt.
FOTO: OSKAR SILéN/PRESSBILD Mikael Strömberg är lyhörd, tydlig och rolig i Teater Taimines Ruskigt på riktigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland