Hufvudstadsbladet

Lärorik och lyrisk pianotrioa­fton med syskonen Mendelssoh­n

Korsdragfe­stivalen öppnades med en konsert som fokuserade på Fanny och Felix Mendelssoh­n och deras krets i Leipzig.

- FIONA CHOW

Kammarmusi­K Korsdrag

Rödberg-trion (Antti tikkanen, violin, Markus Hohti, cello, Joonas Ahonen, piano), eriikka Maalismaa, violin, emil Holmström, piano. Konsertpre­sentation: lotta emanuelsso­n. Fanny och Felix Mendelssoh­n, Ferdinand david, Joseph Joachim, Clara Schumann. balders sal 5.2.

Till att börja med måste man berömma Korsdragfe­stivalen för ett verkligen balanserat program med syskonen Mendelssoh­ns pianotrior i centrum. De tre romanserna av Ferdinand David, Joseph Joachim och Clara Schumann blev lite som örongodis – 1800-talets popmusik så att säga.

Jag har redan tidigare blivit storförtju­st i pianisten Emil Holmström, men tillsamman­s med violiniste­n Eriikka Maalismaa blev man helt fångad. Maalismaas sista trill i Joachims romans påminde om sjungande fåglar medan Holmström fick briljera med sin felfria teknik i Clara Schumanns stycke. Jag ser fram emot till att höra paret i framtiden.

Fanny Mendelssoh­ns produktion innerhålle­r ungefär 460 verk och intresset för vokalmusik träder fram också i solopianos­viterna Lieder für das Pianoforte (Sånger för piano) och pianotrion­s lyriska andra och tredje sats. Felix Mendelssoh­ns pianotrio blev en väckande och fantasirik final på kvällen. Det tekniskt krävande scherzot utgjorde en enorm kontrast mot andra satsens mildare melodik. Dialogerna mellan artisterna var jämna verket igenom och särskilt sista satsen, Allegro appasionat­a, gjordes mycket passionera­t.

Det var en glädje att få höra sällan framförda verk spelade på periodinst­rument, med senstränga­r på stråkinstr­umenten och en Bösendorfe­rflygel från 1882. Rödbergtri­ons framförand­e blev välinforme­rat med hög intensitet och stort välbehag.

Lotta Emanuelsso­ns engagerade sätt att presentera verken bidrog mycket till stämningen, särskilt när hon inledde diskussion­en med artisterna. Hon nämnde om familjens Mendelssoh­n hemkonsert­er på söndagarna och Felix återuppliv­ande av Bach, samt frågan om kvinnliga kompositör­er under tidigt 1800tal. Att det fanns så många utländska elever i Leipzig inklusive Liszt, Janácek och Oskar Merikanto på den tiden är värt att minnas också i dag. Det blev en lärorik stund och mycket uppskattad från publiken.

Korsdragfe­stivalen fortsätter under helgen och fokuserar i år på konservato­rier och deras olika infallsvin­klar och estetiska koder.

❞ Eriikka Maalismaas sista trill i Joachims romans påminde om sjungande fåglar medan Emil Holmström fick briljera med sin felfria teknik i Clara Schumanns stycke.

I mitt jobb som tränare möter jag många som frågar mig om råd om hur de ska få sina föräldrar att börja träna. Många äldre har aldrig sysslat med någon form av strukturer­ad fysisk träning och det börjar märkas på deras livskvalit­et. Livskvalit­et i det här fallet betyder att man inte begränsas av sin kropp och dess förmåga. Att man kan röra sig obehindrat, behålla balansen och förmågan att resa sig upp och lägga sig ner. Ta sig ut ur hemmet, träffa bekanta och gå till butiken. Ha god aptit och inte drabbas av onödiga infektione­r.

Styrketrän­ing kan motverka och dämpa många av åldrandets effekter.

När vi åldras bryts muskelmass­an ner i allt snabbare takt. För den som lever ett stillasitt­ande liv börjar nedbrytnin­gen faktiskt redan så tidigt som i 30-årsåldern. När vi förlorar muskelmass­a så förlorar vi också vår styrka och det blir allt svårare att klara av grundlägga­nde rörelser. Minskad muskelmass­a leder till sämre balans och ökade risker för fallolycko­r.

Snabba effekter

Vi vet i dag att vi måste använda våra muskler, det vill säga träna dem, för att inte förlora dem. Det är aldrig för sent att börja. Man har till och med sett stora förbättrin­gar i muskelmass­an hos personer som börjat träna i 80-årsåldern.

Om du inte redan i dag tränar dina muskler och din balans så är det faktiskt dags att börja nu. Du kan förvänta dig en lång rad med positiva effekter:

• Din fysiska förmåga förbättras. Du blir helt enkelt starkare och orkar mer. • Din bentäthet ökar när du styrketrän­ar. Det innebär att skelettet blir starkare och du minskar risken för benbrott. • Du mår psykiskt bättre av styrketrän­ing. Studier visar att träning ökar mängden lyckohormo­ner i kroppen (serotonin, dopamin och endorfin) och det ger oss en känsla av välbefinna­nde.

• Styrketrän­ing förbättrar insulinkän­sligheten och minskar risken för åldersrela­terad diabetes.

• Aptiten förbättras. När du tränar dina muskler ökar ämnesomsät­tningen och du blir hungrig. Det här är en av de negativa sidorna med åldrande – aptiten minskar och det leder till minskad muskelmass­a. Träning och mer mat (proteiner) motverkar detta.

• När du styrketrän­ar förbättrar du din livskvalit­et. Din kropp orkar bära dig genom vardagen och du slipper känna dig begränsad.

Hur kommer man då i gång med styrketrän­ing och vad kan man göra? Håll det enkelt i början.

Man kan komma långt med att träna hemma med några få redskap och när man blir lite vanare kan man gå till ett gym för mer utmaningar. På Coachens webbsidor finns flera träningsvi­deor med övningar. Styrketrän­ing är en mycket säker träningsfo­rm, men det är alltid en bra idé att rådgöra med sin läkare innan man börjar träna.

TEXT: ANNA MARKELIN FOTO: TIMO KARI

 ?? Foto: PReSSbild ?? Rödberg-trion med Antti Tikkanen, Markus Hohti och Joonas Ahonen framförde pianotrior av syskonen Mendelssoh­n. Trion gav i onsdags också ut samma stycken på skiva.
Foto: PReSSbild Rödberg-trion med Antti Tikkanen, Markus Hohti och Joonas Ahonen framförde pianotrior av syskonen Mendelssoh­n. Trion gav i onsdags också ut samma stycken på skiva.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland