Hufvudstadsbladet

Kineser retirerar från Radio Classic

Bauer Media Finland köper Classic. Genom affären avslutas ägarrelati­onen som bundit Radio Classic till kinesiska staten i nästan ett årtionde.

- WILHELM KVIST

Radio Classic har sedan 2012 ägts av kinesiska krafter genom Kuunappi Oy, som uppkom som ett konsortium mellan Global Broadcasti­ng Media Consultati­on (sedermera GB Times) och Futuvision Holding. De kinesiska ägarna har kraftigt influerat radiokanal­ens utbud genom temaprogra­m och nyhetsinsl­ag, som kunnat uppfattas som regelrätt propaganda.

Helsingin Sanomat rapportera­de i augusti utförligt om ägararrang­emangen bakom Classic. Enligt en utredning av Reuters 2015 kontroller­ade statliga China Radio Internatio­nals dotterbola­g Guoguang 60 procent av GB Times. Bolaget med säte i Tammerfors på samma adress som Classic hade 2018 en omsättning på drygt 9 miljoner euro och verksamhet i flera europeiska länder. Vd är Yinong Zhao, som också är styrelseme­dlem i Radio Classic.

Nyhetsbyrå­n STT rapportera­de i oktober att polisen misstänker GB Times för grova skattebrot­t från åren 2012–2015. I samma veva beslutades om kvarstad på egendom motsvarand­e 700 000 euro. Enligt uppgift sade China Radio Internatio­nal upp avtalet med GB Times i december 2018.

Köps av stort mediebolag

Den klassiska radiokanal­ens förra koncession löpte ut i december 2019, men förnyades och förlängdes och löper ut i slutet av 2029. Transporto­ch kommunikat­ionsverket Traficom har gett sitt godkännand­e för affären.

Bauer Media Finlands vd Sami Tenkanen uppger att man ännu inte har detaljerad­e planer för hur kanalen ska reformeras. Kanalen kommer fortsättni­ngsvis att sända klassisk musik i enlighet med sändningst­illståndet.

– Vi ser att det finns potential för en kanal för en nischad publik. Vår bedömning är att det finns en beställnin­g och att kanalen har viss tillväxtpo­tential.

Bauer Media (tidigare SBS) äger över hundra tv- och radiokanal­er i Europa inklusive de inhemska Radio Nova, Iskelmä, KISS, Radio City, Suomirock och flera regionala kanaler. Tenkanen tror Radio Classic kommer att sitta bra i Bauers utbud.

– Vi tror på diversitet i verksamhet­en och vill göra unikt innehåll i våra kanaler.

Tar Kinapropag­andan definitivt slut i Radio Classic? – Låt oss säga att vi nu knyter samarbetsa­vtal snarare med operafesti­valen i Nyslott än med kinesiska staten.

Köpesumman hålls hemlig. Tenkanen kommentera­r inte lönsamhete­n i de tidigare ägarnas verksamhet, men uppger att man vill göra bra radio på marknadsmä­ssiga grunder, vilket möjliggörs av det stora mediebolag­ets många gemensamma bakgrundsf­unktioner.

– Det finns flera exempel i världen på hur man kan göra stiliga klassiska musikkanal­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland