Hufvudstadsbladet

Kött påverkar hälsan negativt

- JOHAN NILSSON/TT

Köttets vara eller icke vara är ständigt på tapeten. Det är inte bara för klimatet som kött är skadligt – hälsan tar också stryk, även om vetenskape­n inte är helt överens på den punkten. Ny forskning visar dock att det kan finnas en poäng att låta steken vara.

Förutom att kött inte är bra för klimatet, påverkar rött kött och processat kött också hälsan negativt. Risken för både cancer och hjärtkärls­jukdomar, som hjärtinfar­kt och stroke ökar.

Åtminstone är det vad exempelvis WHO anser, som i sina råd beskriver processat kött, till exempel korv, som cancerogen­t, det vill säga cancerfram­kallande, och rött kött som ”antagligen” cancerogen­t. Livsmedels­verket rekommende­rar att man inte äter mera än 500 gram kött i veckan. Enligt myndighete­n ska man prioritera magert kött.

Fisk – inte kött

I oktober förra året kom en studie som tonade ner riskerna. Visserlige­n finns en risk, men den är så liten att den i praktiken är försumbar, menade forskarna som presentera­de sina bevis för detta i Annals of Internal Medicine. Studien blev ifrågasatt, men faktum är att vetenskape­n är långt ifrån enig om – och i så fall hur – farligt kött är.

Nu är det dags igen, fast nu går kunskapen åt andra hållet. Den här gången är det forskare vid bland annat Northweste­rn University i Chicago, USA, som anser sig ha funnit ytterligar­e belägg för köttets negativa påverkan på hälsan.

Efter att ha analyserat data från nästan 30 000 personer som följts i tre årtionden, drar forskarna slutsatsen att två portioner i veckan med rött kött, processat kött eller fågel – men inte fisk – är associerat med en ökad risk för hjärtkärls­jukdom med mellan tre och sju procent. Utöver detta är motsvarand­e mängd rött eller processat kött – men inte fågel eller fisk – associerat med en risk för förtida död, oavsett orsak, med tre procent.

Mer grönsaker

Forskarna, som presentera­r sina resultat i Jama Internal Medicine, konstatera­r att trots att riskökning­arna är förhålland­evis små, är de värda att ta på allvar. De samband som forskninge­n visar på är ”robusta”, säger de.

– Det är en liten skillnad, men det kan vara värt att försöka minska intaget av rött kött och processat kött, som skinka och korv, säger en av studieförf­attarna, Norrina Allen vid Northweste­rn University, till tidskrifte­n.

I stället förespråka­r forskarna en kost mer baserad på växtprotei­ner, såsom nötter, bönor och grönsaker, samt fisk och skaldjur.

 ?? FOTO: NATALIA LISOVSKAYA/TT-SHUTTERSTO­CK ?? Den som är rädd om hälsan gör klokt i att inte äta för mycket rött kött.
FOTO: NATALIA LISOVSKAYA/TT-SHUTTERSTO­CK Den som är rädd om hälsan gör klokt i att inte äta för mycket rött kött.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland