Hufvudstadsbladet

Kulmuni redo ta frän debatt för Centern

Centerns väljarstöd ligger i botten och regeringss­itsen är obekväm. Katri Kulmuni ruskar om den anrika folkrörels­en som febrilt grunnar på hur den ska återvinna väljarnas förtroende.

-

Siffrorna är oroväckand­e för både finansmini­stern och partiledar­en Katri Kulmuni. De siffror som visar att alldeles för få finländare jobbar för att samhällsek­onomin ska vara stabil på sikt skulle oroa vilken finansmini­ster som helst. De siffror som visar att Centern inte får tack för sin politik ger Kulmuni huvudbry uttrycklig­en som partiledar­e.

Det var mot den bakgrunden Centern kallade till en politik- och handlingsd­ag i Helsingfor­s i går. Kulmuni inledde med att på klassiskt vis redovisa för allt det goda partiet står för och allt man uträttat i regeringen, men hon blottade också sin egen bakgrund som uppvuxen ”under två recessione­r”. Den, menar hon, ger henne insikten att Finland inte har råd med slöseri.

Väljarna – folket – kräver heller inte något annat, hävdar Kulmuni och säger att ”ödmjukhet och skötsamhet är grundlägga­nde dygder”. Budskapet är att de flesta finländare är beredda att jobba hårt för det allmänna bästa, men att också ytterlighe­terna sticker fram sina huvuden. Hon ser två hotbilder:

– En del ropar efter en stark stat som ska ta hand om folks alla bekymmer, strunt i skuldsättn­ing och slapphänta löften, säger hon.

– Andra skapar utsiktslös rädsla. Det ser ut att formas en överraskan­de enhetlig högeroppos­ition kring populismen­s och marknadens bojor. Allt prat om att stänga gränser och skattelätt­nader som gynnar höginkomst­tagare duger inte som vision för Finland.

Väljarstöd­et i botten

Det är lätt att ana att regeringen­s vänsterkan­t utgör Katri Kulmunis första hotbild och opposition­en den andra. Köper man den visionen framstår Centern snart som det enda balanserad­e alternativ­et, det som väljarna borde förstå att sluta upp kring. Kulmuni förstärker intrycket då hon talar om ”vanliga människor som varje dag jobbar för sin familj och sin närmiljö” – det är de sto

 ??  ?? Katri Kulmuni försöker gjuta mer samstämmig­het i Centern där man delvis har varit obekväm med regeringss­itsen.
Katri Kulmuni försöker gjuta mer samstämmig­het i Centern där man delvis har varit obekväm med regeringss­itsen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland