Hufvudstadsbladet

Regional ojämlikhet bekymrar Centern

- PETER BUCHERT

❞ Det handlar inte bara om glesbygden. Vi ser samma mönster i en del städer. Till exempel i norra Helsingfor­s sjunker bostadspri­serna. Vi måste utreda vad det beror på. Katri Kulmuni

Centern vill låta utreda orsakerna till att tre miljoner finländare bor på områden där bostäderna­s värde sjunker. Det är oklart om eller hur regeringen kan åtgärda problemet.

– Inte en enda region, förort eller by får lämnas åt sitt öde, säger Centerns ordförande Katri Kulmuni.

Hon vill låta utreda orsakerna till att tre miljoner finländare bor på områden där bostadspri­serna sjunker, vilket försätter dem i en svår situation.

När vissa områden tar stryk och andra blomstrar kan den regionala ojämlikhet­en utmynna i ett missnöje som kan få allvarliga konsekvens­er för hela samhället, resonerar Kulmuni. Hon säger att detta var en orsak till att britterna röstade för ett EU-utträde och att de gula västarna i Frankrike är ett annat symtom på samma åkomma.

Kulmuni vill ha en utredning som kan ge regeringen verktyg att ta i frågan. Hon tar inte i det här skedet ställning till hur staten eventuellt kunde jämna ut regionala skillnader, men hon påpekar att problemet är betydligt mer komplicera­t än en motsättnin­g mellan stad och landsbygd, även om urbaniseri­ngen och avfolkning­en spelar in.

– Det handlar inte bara om glesbygden. Vi ser samma mönster i en del städer. Till exempel i norra Helsingfor­s sjunker bostadspri­serna. Vi måste utreda vad det beror på.

 ?? TALLQVIST/HBL-ARKIV
FOTO: NIKLAS ?? När HBL besökte den gamla gruvorten Otanmäki i Kajanaland sommaren 2013 kunde man köpa en trerummare med balkong för 18000 euro. Otanmäki har sedan gruvan stängdes lidit av avfolkning och sjunkande bostadspri­ser.
TALLQVIST/HBL-ARKIV FOTO: NIKLAS När HBL besökte den gamla gruvorten Otanmäki i Kajanaland sommaren 2013 kunde man köpa en trerummare med balkong för 18000 euro. Otanmäki har sedan gruvan stängdes lidit av avfolkning och sjunkande bostadspri­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland