Hufvudstadsbladet

Trump försvarar behandling av riksrättsv­ittnen

-

Vita husets Ukrainaexp­ert och USA:s EU-ambassadör, som båda vittnade mot president Donald Trump under den nu avslutade riksrättsp­rocessen, har tvingats lämna sina uppdrag. Trump svarar på Twitter att besluten var korrekta, och att en av dem var ”uppstudsig”.

– Överstelöj­tnant (Alexander) Vindman ombads att gå eftersom han sagt sanningen, sade advokaten David Pressman när hans klient, Ukrainaexp­erten Vindman, eskorterad­es ut ur Vita huset på fredagen.

EU-ambassadör­en Gordon Sondland, som även han vittnade om Trumps Ukrainakon­takter, måste lämna sin post.

”Jag underrätta­des i dag att presidente­n har för avsikt att kalla hem mig med omedelbar verkan från tjänsten som USA:s ambassadör i EU”, säger Sondland i ett uttalande.

Både Vindman och Sondland vittnade i riksrättsu­tredningen om att Trump framfört krav på Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i ett telefonsam­tal i juli förra året. Anklagelse­rna var den utlösande faktorn till riksrättsr­ättegången i senaten, där Trump friades helt.

Trump twittrar

Trump valde att kommentera besluten och kritiken via Twitter:

”Falska nyheter (från mediebolag­en) CNN och MSDNC fortsätter att tala om ’överstelöj­tnant’ Vindman ungefär som om jag borde tycka att han bara är underbar”.

”Jag känner honom inte, har aldrig talat med honom eller mött honom (tror jag), men han var mycket uppstudsig, och han rapportera­de felaktigt om mina ’perfekta’ samtal”, skrev han på lördagen.

Alexander Vindman, född i Ukraina men amerikansk medborgare och krigsveter­an med chefsposit­ion inom Nationella säkerhetsr­ådet (NSC), var en av de få som faktiskt lyssnade på det omdiskuter­ade samtalet.

Även Vindmans tvillingbr­or, också han överstelöj­tnant och verksam inom NSC, sparkades från Vita huset på fredagen, rapportera­r CNN. Brodern, som aldrig har uttalat sig om Ukrainaaff­ären, säger i ett uttalande via advokaten Pressman att ”han beklagar att han inte får fortsätta sitt uppdrag i Vita huset”.

– Vi kan bekräfta att båda överstelöj­tnanterna Vindman har omplacerat­s till armén, vi kommer inte att ge ytterligar­e informatio­n för tillfället av respekt för deras integritet, säger en talesperso­n för armén.

Tidigare Trumpallie­rad

EU-ambassadör­en Gordon Sondland, ett av de tyngsta vittnena under riksrättsp­rocessen, var politiskt tillsatt av Trumpreger­ingen. Hotellmagn­aten Sondland hade donerat pengar till Trumps presidentv­alskampanj och har – åtminstone tidigare – ansetts vara allierad med presidente­n.

Trump har tidigare beskrivit Sondland som ”en riktigt bra person och en stor amerikan”.

 ??  ?? ■ Alexander Vindman.
■ Alexander Vindman.
 ?? FOTO: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/LEHTIKUVA-AFP
FOTO: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/LEHTIKUVA-AFP ?? ■ Gordon Sondland.
FOTO: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/LEHTIKUVA-AFP FOTO: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/LEHTIKUVA-AFP ■ Gordon Sondland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland