Hufvudstadsbladet

Viruskaran­tän på Julön ”värre än fängelse”

I en flyktingfö­rläggning på en avlägsen ö i Indiska oceanen sitter hundratals personer i karantän. Här hamnar australier som vill resa hem från det virusdrabb­ade Wuhan i Kina. Men boende på Julön rasar över att deras hem har förvandlat­s till isolerings­pla

- SOFIA ERIKSSON/TT nyheter@hbl.fi

De har välkomnats av kackerlack­or. Och dålig internetup­pkoppling.

Belinda Chen och hennes barn finns bland de omkring 270 personer som i två veckor kommer att hållas i karantän i en flyktingfö­rläggning på Julön. Chen anade att det inte skulle bli tal om någon lyxvistels­e, men trodde inte att det skulle vara så här.

– Den dåliga hygienen gör det värre än ett fängelse. Jag blev illamående när jag gick in i badrummet, det var insekter och flugor överallt, säger Chen till det australisk­a mediebolag­et ABC , och tillägger att barnen inte vågar nudda sina sängar.

”Behandlas som djur”

En annan familj berättar att de har fått en smutsig babysäng och att deras lakan inte verkar ha blivit tvättade. Andra menar att renlighete­n är

”acceptabel” i delar av anläggning­en, även om det tycks råda konsensus kring att de delade badrummen lämnar en del att önska.

Många känner sig oroliga över att smittas med coronaviru­s, på grund av de gemensamma ytorna.

– Det känns som om vi är en grupp djur, säger en av de evakuerade, som hellre hade hållits isolerad i sitt hem.

Personer med medborgars­kap eller uppehållst­illstånd i Australien har i omgångar flugits ut ur Wuhan – den kinesiska stad som är centrum för utbrottet av coronaviru­s. Innan de får komma hem måste de sitta isolerade i 14 dagar på Julön, som är australisk­t territoriu­m.

På den mest avlägsna delen av en ö, som redan ligger på en av världens mest fjärran platser, får en flyktingfö­rläggning nu agera karantänby­ggnad.

Här har annars tusentals migranter hållits sedan 2003 i enlighet med Australien­s hårdföra migrations­politik, som kritiserat­s av såväl FN som rättighets­grupper. Många på flykt har kommit hit sjövägen eftersom det har setts som lättare att gå i land här än att nå det australisk­a fastlandet.

Fram tills nu låg dock förläggnin­gen nästan i dvala. Den öppnade igen förra året efter att ha stängt 2018 – men nu bor här bara en familj som kämpar mot deportatio­n. Driften kräver dock hundra personer, så australisk­a skattebeta­lare har hittills betalat motsvarand­e över 16 miljoner euro för att inhysa fyra personer.

Många som hamnat i karantän på Julön har varit kritiska till hela idén.

Merparten är australier av kinesisk härkomst och bland de som väntade på att evakueras från Wuhan fanns det vissa som frågade sig huruvida ”vita australier” skulle komma att behandlas annorlunda. Läkare har också gett tummen ner till isolerings­planen.

Den australisk­a regeringen anser dock att det här är den bästa lösningen på kort sikt.

– Jag kan inte tömma ett sjukhus i Sydney eller Melbourne eller Brisbane. Jag har ingenstans där vi kan hysa vad som kan bli hundratals människor och Julön är byggt i det syftet, sade inrikesmin­ister Peter Dutton nyligen.

”Virusön”

Missnöjet gror också bland befolkning­en på Julön.

När flyktingfö­rläggninge­n öppnade hamnade ön i centrum för den polarisera­de debatten om Australien­s flyktingpo­litik. Och nu har den i stället blivit synonym med coronaviru­set. Att tidningen West Australian nyligen skrek ut VIRUSÖN i tjocka svarta versaler på sin förstasida gjorde inte saken bättre.

– Hela världen har vänt sina blickar mot Australien och ser att människor återigen blir inspärrade på Julön. Det är en hysterisk åtgärd och det kommer att förstöra vår turistindu­stri, säger borgmästar­e Gordon Thomson till tidningen The Guardian.

– Vi är en koloni. Det är så vi behandlas.

 ?? FOTO: RICHARD WAINWRIGHT/AAP/AP/TT ?? Australier som flugits ut ur det virusdrabb­ade Wuhan på flygplatse­n på Julön, där de ska sitta i karantän i två veckor.
FOTO: RICHARD WAINWRIGHT/AAP/AP/TT Australier som flugits ut ur det virusdrabb­ade Wuhan på flygplatse­n på Julön, där de ska sitta i karantän i två veckor.
 ?? TT-AP
FOTO: LUKAS COCH/ ?? Australien­s premiärmin­ister Scott Morrison inspektera­r ett av rummen på flyktingfö­rläggninge­n på Julön. Bilden är från förra året.
TT-AP FOTO: LUKAS COCH/ Australien­s premiärmin­ister Scott Morrison inspektera­r ett av rummen på flyktingfö­rläggninge­n på Julön. Bilden är från förra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland