Hufvudstadsbladet

Kina öppnar nytt sjukhus i Wuhan

Den officiella dödssiffra­n över antalet personer som har avlidit av det nya coronaviru­set har stigit till över 700 – varav 86 nya dödsfall på fastlandet i Kina.Samtidigt öppnas ännu ett sjukhus som byggts på rekordtid i Wuhan.

- TT-AFP nyheter@hbl.fi

Antalet döda på fastlandet är den största ökningen över en dag så här långt under virusutbro­ttet. Det totala dödstalet närmar sig samtidigt det vid sarsutbrot­tet 2002–2003, då det räknades till 774 avlidna i världen, skriver flera medier.

En amerikansk man i 60-årsåldern dog på sjukhus i den värst drabbade staden Wuhan och blev därmed den första utlänninge­n att avlida av det nya coronaviru­set.

Nytt sjukhus klart

Senare avled även en japansk man i 60-årsåldern som också vårdades i Wuhan. Enligt Japans utrikesdep­artement var det svårt att ställa en diagnos och avgöra om han verkligen hade corona eller om det rörde sig om lunginflam­mation via virus. Dödsorsake­n bestämdes till lunginflam­mation.

Kinesiska hälsomyndi­gheter bekräftar även över 2 800 nya fall av smittan. Totalt har mer än 34 000 personer smittas av coronaviru­set i Kina.

Bristen på sjukhuspla­tser är påtaglig och på åtta dagar byggdes det nya sjukhuset Huoshensha­n i Wuhan. Och nu, bara några dagar senare, står även sjukhuset Leishensha­n med 1 500 vårdplatse­r, 32 avdelninga­r och en operations­sal färdig, rapportera­r statliga kinesiska CCTV.

I Hongkong har myndighete­rna nu infört obligatori­sk karantän för människor som kommer från det kinesiska fastlandet. Hittills har bara två dödsfall rapportera­ts utanför Kina – ett i just Hongkong och ett i Filippiner­na.

 ?? YIJIU/TT-AP
FOTO: XIAO ?? Det nya sjukhuset Leishensha­n, här under konstrukti­on, har öppnat i Wuhan. Bild från tidigare i veckan.
YIJIU/TT-AP FOTO: XIAO Det nya sjukhuset Leishensha­n, här under konstrukti­on, har öppnat i Wuhan. Bild från tidigare i veckan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland