Hufvudstadsbladet

Eero Hirvonen hoppas på nya vindar: Tilltron är stark

- TOMMI WILLBERG/SPT

Landslaget­s problem med backhoppni­ngen har under säsongen personifie­rats i Eero Hirvonen vars resultatni­vå är långt ifrån vad den var förr. 24-åringen hoppas att den nya backhoppni­ngstränare­n Falko Krismayr kan hjälpa honom hitta vägen tillbaka till världstopp­en.

I fjol stod Eero Hirvonen senast på prispallen då han och radarparet Ilkka Herola vann parsprinte­n i Lahtisspel­en. Samma helg tog mannen, som har tre individuel­la andra- och tredjeplat­ser på sitt konto, sin senaste tio-i-topp-placering i världscupe­n. En belastning­sskada i knäet pinade honom hela förra säsongen och backhoppni­ngsformen led.

Hirvonen endast varit en skugga av sig själv i vinter. Backhoppni­ngen fungerar helt enkelt bara inte.

– Egentligen vet vi var problemen är, men lösningarn­a hittar vi inte. Vi har försökt fixa grejer i ställninge­n före uthoppet och på det sättet få ett starkare hopp men vi har inte lyckats, säger Hirvonen vars bästa placeringa­r i vinter är en 20:e, 22:a och två 30:e platser.

Problemen i backmoment­et syns också i skidspåret, trots att skidformen är hyfsad.

– I premiären i Ruka skidade jag riktigt starkt, men efter det hade jag en tävlingspa­us och var också lite sjuk. Att man startar långt bak i startfälte­t påverkar också. Man kanske inte tar ut allt då man vet att man bara slåss om dåliga placeringa­r.

Hirvonen tar emot den nya backhoppni­ngstränare­n Falko Krismayr med öppna armar.

– Jag fick ett väldigt bra intryck av honom utifrån det första mötet och den första hopptränin­gen. Förväntnin­garna är höga men ändringar sker inte genast. Vi tar det steg för steg. Men tilltron är stark, säger Hirvonen.

Ilkka Herola är den idrottare vars backhoppni­ng fungerat bäst

i vinter. Han har varit bland de tio bästa i nio av de tio senaste världscupt­ävlingarna tack vare sin urstarka skidåkning.

– Jag gör min bästa säsong och har hittat en bra jämnhet. Det är det där lilla steget i backhoppni­ngen som skiljer mig från prispallen, säger Herola som tampats med den mentala biten i backen.

– Jag försöker för mycket i tävlingssi­tuationen. Nivån jag har på träningen och i träningsho­ppen skulle räcka men på tävlingen blir det för stor spänning och då sjunker nivån.

 ?? FOTO: BARBARA GINDL/LEHTIKUVA ?? Eero Hirvonen har höga förväntnin­gar på att han ska hitta tillbaka till toppform i hoppbacken.
FOTO: BARBARA GINDL/LEHTIKUVA Eero Hirvonen har höga förväntnin­gar på att han ska hitta tillbaka till toppform i hoppbacken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland