Hufvudstadsbladet

Museitrend­er

-

● Plats för möten och diversitet: Museerna kan till exempel lyfta fram icke-vita berättelse­r.

● Delaktighe­t: Verkstäder och föreläsnin­gar. Guidade turer håller ställninga­rna trots digitala lösningar.

● Mat: Brunch på museet eller en måltid där varje råvaras väg från gård till bord är dokumenter­ad.

● Motion: Museet Hanock shaker Village håller getyoga för museibesök­arna. Ateneum har nyligen ordnat yoga på museet.

● Selfie spots: Bilder som besökarna delar marknadsfö­r utställnin­gen.

● Kommersiel­la pop upmuseer: Företag gör vandrande ”museer” som unga besökare vill ha, till exempel Ice cream-museum, Candytopia eller Mermaid-museum. Museerna är planerade att fungera som bakgrunder till selfier.

● Spelifieri­ng: Utmaningar, quiz, pussel som låser upp nästa etapp i utställnin­gen.

● Museer tar ställning till samhälleli­ga frågor: Till exempel klimatförä­ndringen eller rasifierin­g.

● Konstnärst­räffar: Att träffa och samtala med konstnären är eftertrakt­at.

● Konstverk som är evenemang: Evenemangs­konsten, som har funnits länge, har fått ett uppsving.

● Direkt deltagande: Besökaren kan påverka verket på något sätt eller lämna sitt bidrag till det.

● Hållbara utställnin­gar: Längre utställnin­gar har mindre miljöpåver­kan. Att mäta utställnin­gens klimatavtr­yck och kompensera det är aktuellt för till exempel Helsingfor­sbiennalen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland