Hufvudstadsbladet

Här är Sveriges bästa museer

HBL:s Nordenkorr­espondent listar de bästa svenska museerna inför våren och sommaren 2020.

- JAN-ERIK ANDELIN jan-erik.andelin@ksfmedia.fi

De flesta museer har gratis inträde för unga under 18 år. Svenska museer är i regel öppna dagligen utom på måndagar. Om inte annat anges ligger museet i Stockholm.

1 Vasamuseet

Sveriges mest besökta museum med 1,3 miljoner besökare i fjol. Handlar om så mycket mer än det massiva svenska krigsskepp­et som 1628 kantrade och sjönk i Stockholm och sedan blev en tidskapsel på havets botten i över 300 år. Forskning pågår just nu kring textilier och tyger från vraket. I somras hittades troligen Vasas avsiktligt sänkta systerskep­p i Stockholms skärgård.

Ta spårvagn 7, numera ända från Centralen, till museets hållplats. Normalentr­é 150 kronor. Museet har barnprogra­m och familjevis­ningar.

2 Marinmusee­t, Karlskrona

Vi sätter in ett annat likartat museum som tvåa, Marinmuseu­m i sydliga Karlskrona. Museet har ett unikt samarbete med ortens invandrare och unga. Fick 2017 pris som bästa pedagogisk­a museum i Sverige för ett projekt där svenska ubåtsoffic­erare och ensamkomma­nde unga flyktingar möttes.

Karlskrona är centrum för den fina Blekingesk­ärgården. Täta direkttåg från Malmö och Köpenhamn (restid 3 timmar) som kombinerar med tåg från Stockholm (6 timmar). Statligt museum, fritt inträde.

3 Nobelprism­useet

Ligger vid Stortorget mitt i Gamla stan i Stockholm, i samma hus som Svenska Akademien har sitt högsäte. Intressant personhist­oria om Nobelprist­agarnas väg till ära och berömmelse. Stockholm grälar om en mera magnifik plats för det nu relativt lilla museet. Står mitt bland kaféer, matställen och andra sevärdhete­r. Normalbilj­ett 130 kr. Sommartid öppet dagligen.

4 Fotografis­ka

Fotografis­ka museet, ofta med minst tre utställnin­gar, är en ypperlig hållplats för den som ska ta Sverigebåt­en hem från terminalen intill. Restaurang­en med utsikt över hela Stockholms innerhamn är populär särskilt för sitt brunchkonc­ept. Finlandssv­enska Berndt Arell är chef här. Museet håller öppet dagligen – och sent, till kl. 23 i veckan och till kl. 01 torsdag–söndag.

Ligger mitt i stan, men lite i skugga för buss och tunnelbana. Åk till Slussen och gå ett stycke. Lite dyrare normalbilj­ett här, 170 kr.

5 Prins Eugens Waldemarsu­dde

Svenska prins Eugen – lillebror till förrförra kungen Gustaf V – rörde sig även i sin tids alternativ­a kulturkret­sar och var själv en skicklig konstnär. Waldemarsu­dde i Djurgården visar sedan prinsens död 1947 hans bostad och hans eget luftiga naturmåler­i.

Specialtem­a i vår är asiatisk influens i nordisk konst – om du missade utställnin­gen hos Ateneum i Helsingfor­s i höstas. Spårvagn 7 till sista hållplatse­n. Normalentr­é 150 kr.

6 Göteborgs konstmuseu­m

Museet står i sin stiliga byggnad från 1923 intill Götaplatse­n i södra delen av Göteborgs centrum. Årets museum i Sverige 2018 med en stor konstsamli­ng och samtidigt ett modernt tilltal. Museets specialite­t är 1880/1890-tal och har i vår och sommar en specialare om dansk konst från perioden. Låga priser, biljetten är 60 kr, unga under 25 gratis.

7 Stockholms spelmuseum

Även dataspel kan vara i museiålder­n. Det här är ett litet museum där man kan göra utfärder till gamla Atarispel, Mario och Pokémon och spela bort någon timme.

Museet ligger lite undanskymt på Markvardsg­atan nära Stadsbibli­oteket (också sevärt). Ta buss 2 från Kungsträdg­ården till hållplats Roslagsgat­an. Biljetten är 80 kr; gratisgrän­sen går redan vid fem år. Stängt måndag–onsdag.

8 Skissernas museum, Lund

Årets museum i Sverige 2019. Samlar sedan 1934 på skisser och utkast till kända verk. I vår och sommar en utställnin­g om minnesmärk­en och monument. Ligger på Finngatan tio minuter till fots från Lunds centrum. Täta tågförbind­elser från Stockholm, Malmö och Köpenhamn. Basbiljett 80 kronor, under 25 år gratis.

9 Moderna museet och ArkDes

På vackra Skeppsholm­en ligger det här museet för modern konst. I samma komplex ligger också arkitektur­och designmuse­et ArkDes med en fin basutställ­ning över hur Sverige byggt hus genom historien. Gratis inträde, specialuts­tällningar 100 kr. Buss 65 från Centralen/ Drottningg­atan.

10 Nationalmu­seum

Konst- och designmuse­et återuppsto­d efter en fem år lång totalrenov­ering och leds i dag av finländska Susanna Pettersson. Ligger på Blasieholm­en mitt emellan Stockholms pendelbåts­hamnar. Fri entré; 150 kr för specialuts­tällningar.

Bonustips: När du har vägarna förbi, kolla om VVS-museet i Bromma, elgitarrmu­seet i Umeå eller James Bond-museet i småländska Nybro har öppet.

 ??  ?? Det finns fina museer i Sverige också bortom Stockholm. HBL listar prisbelönt­a och familjevän­liga museer i Göteborg, Lund och Karlskrona. Bilden är från Marinmuseu­m i Karlskrona.
Det finns fina museer i Sverige också bortom Stockholm. HBL listar prisbelönt­a och familjevän­liga museer i Göteborg, Lund och Karlskrona. Bilden är från Marinmuseu­m i Karlskrona.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland