Hufvudstadsbladet

”Mitt ansvar är att delta i debatten”

- WILHELM KVIST

I dag är det premiär för en serie konserter med musik och tal i helsingfor­siska hem. För upplägget svarar Hanna Hohti och Terhi Paldanius.

– Idén föddes av ett behov att delta i samhällsde­batten, vilket hänger ihop med konstnären­s ansvar. Tanken har varit att bjuda in talare med ett brett perspektiv, sådana som på riktigt har funderat på saker och som kan tillföra nya infallsvin­klar i samhällsde­batten, säger altviolini­sten Hanna Hohti.

Hohti svarar för upplägget under de två första konsertern­a och tillsamman­s med violiniste­n Terhi Paldanius fortsätter hon skissa på upplägget för fortsättni­ngen.

Första konserten ordnas i ett hem i Tölö i dag. Flöjtisten Heta Aho och pianisten Matleena Nyman spelar musik av Heta Aho, Maurice Ravel, Claude Vivier, Lili Boulanger och Juhani Nuorvala. För elektronik­en svarar Anders Pohjola och öppningsan­förandet hålls av Helsingfor­s stadsorkes­ters intendent Aleksi Malmberg som talar om Helsingfor­s kommande kulturvisi­on. Konserten är slutsåld.

Den andra konserten ordnas den 29 mars i ett hem i Svedängen med Hanna Hohti, altviolin, Markus Hohti, cello och Terhi Paldanius, violin. Journalist­en Sonja Saarikoski talar om genibegrep­pet i konsten.

Arrangörer­na välkomnar alla slags hem från stora lokaler till små höghusläge­nheter. Det privata blir offentligt när videouppta­gningar från konsertern­a läggs ut dagen efter på Youtube via konsertser­iens hemsida.

– Att konsertern­a strömmas resonerar med tanken om att erbjuda kultur för alla, säger Hanna Hohti.

❞ Att konsertern­a strömmas resonerar med tanken om att erbjuda kultur för alla.

Hanna Hohti

 ?? EERIKäINEN
FOTO: TUOMO ?? Hanna Hohti vill ta upp känsliga frågor till diskussion vid hemkonsert­erna i Kotilo-serien.
EERIKäINEN FOTO: TUOMO Hanna Hohti vill ta upp känsliga frågor till diskussion vid hemkonsert­erna i Kotilo-serien.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland