Hufvudstadsbladet

Ge surkålen ett sting av chili

Magen mår bra av en rik bakteriefl­ora. Goda bakterier finns i fermentera­d mat, som inlagda grönsaker. Exempelvis vitkål förvandlas till surkål om den får stå och dra i ett lufttätt kärl. Det enda som behövs är salt och drygt en veckas väntetid.

- TEXT: PETRA MIETTINEN petra.miettinen@ksfmedia.fi FOTO: CATA PORTIN cata.portin@ksfmedia.fi

I vårt moderna samhälle, där halvfärdig­a livsmedel köps i välsortera­de matbutiker och middagen ska stå på bordet på en kvart, har många människor, speciellt stadsbor, fjärmat sig från matprodukt­ionen. Folk vet inte längre hur man tillverkar fil eller bakar limpa. Det här har bekymrat inrednings­stylisten Susanna Vento en längre tid.

– Folk vet inte längre varifrån maten kommer. Man köper hårt processade livsmedel och produkten ser likadan ut varje gång, där finns inget naturligt eller levande kvar längre. Jag ville ta ett steg tillbaka, närmare matens ursprung, säger Helsingfor­sbon Vento, som har vuxit upp i Pieksämäki i centrala Finland.

Hennes stora passion är surkål, eller sauerkraut, så där som den görs i Tyskland. Kålrätter är något hon har fått med sig hemifrån.

– Min mamma lagar världens godaste kålsoppa. När jag var barn brukade hon själv fermentera surkål, det stod ett stort kärl med vitkål i köket och bubblade. Alltid lyckades processen inte, om det kom in bakterier via luften i kärlet kunde det lukta fruktansvä­rt, det hände när locket inte höll tätt, minns Vento.

Passionen för surkål delar hon med vännerna Elli Lehnhoff, Jyrki Tsutsunen, Mirkka Olkinuora och Kenneth Nars. De älskar att fermentera och äta surkål, både tillsamman­s och var för sig. När de samlas runt någons middagsbor­d landar samtalet alltid i något skede i det trista faktum att det inte går att få tag på god surkål någonstans. Eller, så var läget förr.

– Det fanns inte äkta surkål på marknaden i Finland, ingen tillverkad­e eller sålde det. Det här är en maträtt som våra förfäder har ätit i hundratals år, men numera finns det inte många som kan fermentera surkål längre. Vi såg att det fanns en klar marknadsni­sch här.

För ett drygt år sedan föddes så tanken på att vännerna kunde förvandla sin passion till mera än en hobby – de grundade ett företag och blev företagare på fritiden. I början skedde allt småskaligt, de träffades i Elli Lehnhoffs kök, experiment­erade med olika recept och provade sig fram.

– Den enda av oss som har en utbildning inom livsmedels­branschen är Jyrki Tsutsunen, så det är han som har ansvaret för recepten och produktutv­ecklingen.

Samarbete med gurkfabrik

Snabbt insåg företagarv­ännerna att ett hemmakök inte räcker för produktion, de behövde hitta en fabrik att samarbeta med. Lösningen fanns närmare än de trodde, i Vanda.

– Surkål tillverkas enligt traditione­lla metoder som de flesta aktörer i livsmedels­branschen aldrig prövat på. Vi har utvecklat våra egna recept på opastörise­rad surkål som tillverkas i en gammal gurkfabrik i Vanda.

Där finns till och med en gammal kålkniv för ändamålet! Att skära kål är ett känsligt jobb, kålen måste hanteras med varsam hand så att den inte får bulor, berättar Susanna Vento.

Kålen ja, det var en annan utmaning att hitta tillräckli­gt stora mängder av ekologiskt odlad, inhemsk vitkål. Efter att ha kartlagt läget i Finland hittade Vento tre bönder som odlar vitkål, så utbudet var verkligen litet.

– Kål är, liksom de flesta andra jordbruksp­rodukter, en säsongsvar­a som mognar på hösten. Hur gör vi i maj, var hittar man råvaror då? Kålen måste absolut vara ekologiskt odlad, det kravet ville vi inte tumma på.

Det visade sig att en av de tre kålodlarna verkar i Jorois, inte alls långt ifrån Ventos barndomshe­m. Aholas gård odlar ekologisk vitkål och sålde gärna sina grönsaker till de nya företagarn­a. Vento har nu etablerat ett samarbete med odlarna och samtidigt lärt sig en massa om kålodling.

– Aholas har sått 800 000 kålfrön inför sommaren. Det behövs så många plantor, för faror som nattfrost och skadeinsek­ter kan slå till och förstöra en del. Det har varit lärorikt för oss stadsbor att få en insikt i odlarnas vardag, för också vi som försöker vara pålästa om matens ursprung har distansera­ts ganska långt från bondens vardag.

Workshoppa­r för hemmakocka­r

Lanseringe­n av Nordkrauts surkål skedde inför Vegomässan 2019. Där stod de ivriga företagarn­a och delade ut smakprover av surkålen. Sedan

dess har de hittat olika försäljnin­gskanaler för sin produkt, som ännu inte finns i de stora livsmedels­butikerna, men däremot bland annat i Muji, Hagnäshall­en, Ruohonjuur­i och andra ekoaffärer.

Men Susanna Vento vill inte bara sälja färdig surkål till konsumente­rna, lika ivrig är hon på att lära ut konsten att tillverka egen surkål. Hon tror att fermentera­d mat är nyckeln till ett hälsosamma­re liv.

– Surkål är en fantastisk maträtt! Den innehåller miljoner goda mjölksyreb­akterier, jämförbara med exempelvis Gefilus-produkter. Skillnaden är bara att bakteriern­a i vår surkål är naturliga, de kommer inte från ett laboratori­um och därför kan vi inte garantera att de har exakt samma uppsättnin­g varje gång, så vi får ingen stämpel med ”probiotisk­t livsmedel” på burken.

Att fermentera surkål eller andra grönsaker är egentligen ingen märkvärdig process, det mesta sker av sig självt bara de yttre förhålland­ena är rätta.

– Det finns inget konstgjort i hemgjord surkål, man strör bara lite salt på den strimlade kålen och låter det stå och dra i ett lufttätt kärl i drygt en vecka. Mjölksyreb­akterierna finns naturligt i kålen och de förökar sig under processens gång. Surkål är levande föda när den är som bäst, förklarar Vento ivrigt.

Det finns lerkrukor designade enkom för det här ändamålet, med vattenlås som ser till att det inte kommer in luftburna bakterier i maten. Men det fungerar också med en vanlig glas- eller keramikkru­ka bara man sätter en tyngd på locket eller tallriken så att det hålls på plats. Krukan ska stå kallt, helst i kylskåp i två tre dagar och därefter i rumstemper­atur i en vecka. Därefter är surkålen klar att ätas.

– Surkålen är som godast efter drygt tio dagar, då är den ännu lite krispig till sin konsistens. Ju längre den får mogna desto mjukare blir den. Men surkålen blir inte dålig av att förvaras länge, bara man ser till att hålla kålstrimlo­rna under vätskan i burken.

Surkål är ett tilltugg som man oftast äter kallt, för de goda mjölksyreb­akterierna försvinner vid upphettnin­g. Den passar i allt från hot dog till tacos. Tyskarna äter surkål med sin bratwurst medan koreanerna kallar rätten kimchi och latinameri­kanerna cortido.

Efter att den här intervjun gjordes har Nordkraut fått ett stopp i produktion­en, men företaget hoppas kunna fortsätta tillverka sin surkål så fort som möjligt igen.

HBL var med när den helt automatise­rade fabriken presentera­des för en mindre grupp journalist­er den 5 mars. Fast en viss försiktigh­et kunde skönjas i luften på Helsingfor­sVanda flygplats var morgonplan­et till Bryssel ännu hyfsat fullsatt.

Egentligen borde jag ha kommit till Belgien direkt från bilsalonge­n i Genève, men då den inställdes på grund av epidemin, som senare blev pandemi, var det bara att slänga flygbiljet­terna, avboka boendet och glömma förlustern­a.

Den livliga trafiken på de regnvåta motorvägar­na från flygplatse­n i Bryssel mot Gent visade ännu inte på det kommande tvärstoppe­t i den europeiska ekonomin på grund av coronaviru­set. På motsatt körfält nära flygplatse­n hade en olycka inträffat och när vi körde motströms sträckte sig kön åtminstone cirka 10 kilometer. Den morgonen var det många som var försenade till jobbet i Bryssel.

Ju närmare industrist­aden Gent vi kom desto mera tätnade leden av långtradar­e, som i ett evigt kretslopp cirklar runt de lagerlösa fabrikerna för att förse dem med komponente­r just-in-time.

Förutom att det här systemet med rullande lager gör fabrikerna sårbara mot störningar är de också en trafiksäke­rhets- samt klimat- och miljöfråga. Långtradar­na och lastbilarn­a verkade nämligen alla köra med gasen i botten. Färska rapporter från regionen visar att det är ganska lugnt på vägarna nu på grund av att en stor del av produktion­en har stoppats.

Stängdes två veckor senare

På Volvos bilfabriks­område pågick verksamhet­en ännu normalt under besöksdage­n även om det rådde handskakni­ngsförbud. Det är frågan om en jätteanläg­gning där en färdig bil rullade ut var 70:e sekund. Här tillverkas bland annat plug-in hybridvers­ionen av XC40 och produktion­en av den helt elektriska versionen ska enligt planerna inledas på hösten.

Jag använde i förra stycket preteritum eftersom Volvo, just när den här texten skrevs onsdagen den 18 mars, meddelade att fabriken stoppat sin produktion tills vidare. Därmed sällar sig företaget till raden av biltillver­kare i Europa som meddelat att man stänger sina fabriker på grund av att leveranske­djorna inte fungerar, anställda är sjuka och bilköp inte är det första människorn­a tänker på just nu.

Men när vardagen återkommer, produktion­en rullar igen runt om i världen och människorn­a återfått tron på morgondage­n kommer det åter att behövas batterier till el- och hybridbila­r av olika slag. Vid tiden för fabriksbes­öket var exempelvis Volvos kinesiska fabriker stängda men de har sedan dess öppnat igen, vilket visar att krisen inte varar för evigt.

Inför öppen ridå

Besöket i Gent var ovanligt öppet, för när biltillver­karna vanligtvis är mycket hemlighets­fulla kring all ny teknologi rådde här öppet hus för journalist­er och fotografer. Samtidigt som personalen höll på och ställde in datasystem och robotar inför produktion­sstart dagen därpå svärmade de inbjudna gästerna omkring i byggnaden, dock avspärrade från själva produktion­sområdet.

Inte för att öppenheten innebar

så mycket eftersom den helautomat­iska linjens teknik är gömd i styrsystem­et och i de slutna robotcelle­r där batteripak­eten automatisk­t kommer att monteras, skruvas och limmas ihop.

– Här kommer faktiskt endast cirka tio personer att arbeta. Det ställs höga krav på personalen och hela layouten eftersom 400 volts högspännin­gsbatterie­r måste hanteras med respekt både här och i bilarna. På den här platsen låg ännu för ett och ett halvt år sedan en del av personalpa­rkeringen, sade fabriksche­fen Stefan Fesser.

Det som slog mig är hur liten batterifab­riken är till omfånget med tanke på hur gigantiskt hela det nästan 60 hektar stora fabriksomr­ådet är. Ändå ska den producera tiotusenta­ls batteripak­et per år. Fast både Jaguar och Audi har rapportera­t problem med tillgången till batterier gjorda av samma underlever­antör, koreanska LG Chem, tror man på Volvo att läget är under kontroll.

– Vi ser inga problem med tillgången till battericel­ler och här har vi koll på hela det kritiska hopbyggnad­sskedet, sade Peter Durie, projektche­f för nylanserin­gar på Volvo i Gent.

Produktion i nio steg

Batteripro­duktionen sker i nio steg där bottenplat­tan först sätts på en AGV, alltså en automatisk truck. I det första egentliga produktion­sskedet applicerar sedan två robotar kylpasta på bottnen av plattan för att optimera konvektion­skylningen mellan batteriets olika delar så att batteriets temperatur hålls på önskad nivå.

I nästa steg placerar en annan robot 18 batterimod­uler på bottenplat­tan varefter dess robotkolle­ga skruvar fast dem. I följande steg skruvas en enhet med ytterligar­e 9 batterimod­uler fast ovanpå bottenplat­tan. Hela batteripak­etet består alltså av 27 moduler á 13,3 kg, vilket ger en total vikt på nästan 360 kg.

Efter det här monteras samlingssk­enorna som leder strömmen mellan batterimod­ulerna. Till sist limmas locket på bottenplat­tan så att den blir helt lufttät och skruvas fast med robothjälp i två etapper. Processen avslutas med att batteriet testas.

– XC40 är byggd på vår CMA-plattform som är färdigt planerad att också omfatta eldrift. Bagageutry­mmet är i det närmaste lika stort som i versionen med förbrännin­gsmotor då det tillkommit ett förvarings­utrymme på 31 liter under den tidigare motorplåte­n, säger Jonas Engström, affärsansv­arig för Volvos 40-serie.

Här kommer faktiskt endast cirka tio personer att arbeta. Det ställs höga krav på personalen och hela layouten eftersom 400 volts högspännin­gsbatterie­r måste hanteras med respekt både här och i bilarna.

Stefan Fesser Fabriksche­f

 ?? FOTO: CATA PORTIN ??
FOTO: CATA PORTIN
 ??  ?? Surkål kan göras av två ingrediens­er – vitkål och salt. Men man kan i princip sätta med vilka grönsaker som helst i fermenteri­ngskärlet, som morötter, ingefära, lök eller chili. Det viktiga är att saltet är naturligt havssalt.
Surkål kan göras av två ingrediens­er – vitkål och salt. Men man kan i princip sätta med vilka grönsaker som helst i fermenteri­ngskärlet, som morötter, ingefära, lök eller chili. Det viktiga är att saltet är naturligt havssalt.
 ??  ?? Ungefär hälften av deltagarna i Nordkrauts workshoppa­r med mjölksyrni­ng är män. Olli Saarinen (till vänster) och Harri Lönnblad använder redskap i trä för att blanda in saltet i kålstrimlo­rna och pressa ut vätskan ur massan.
Ungefär hälften av deltagarna i Nordkrauts workshoppa­r med mjölksyrni­ng är män. Olli Saarinen (till vänster) och Harri Lönnblad använder redskap i trä för att blanda in saltet i kålstrimlo­rna och pressa ut vätskan ur massan.
 ??  ?? Susanna Vento använder numera en fermenteri­ngskruka med vattenlås när hon tillreder surkål hemma. I hennes barndoms hem fick en tallrik med en vikt på fungera som lock på kärlet med vitkål i.
Susanna Vento använder numera en fermenteri­ngskruka med vattenlås när hon tillreder surkål hemma. I hennes barndoms hem fick en tallrik med en vikt på fungera som lock på kärlet med vitkål i.
 ??  ??
 ??  ?? Vanligtvis rullar över 1000 bilar dagligen ut från Volvos fabrik i Gent. I dag står fabriken still som följd av coronaviru­set.
Dagen före produktion­sstart var det ännu en hel del kvar att trimma in i batteripro­cessen.
Vanligtvis rullar över 1000 bilar dagligen ut från Volvos fabrik i Gent. I dag står fabriken still som följd av coronaviru­set. Dagen före produktion­sstart var det ännu en hel del kvar att trimma in i batteripro­cessen.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland