Ke­sko sam­ar­bets­för­hand­lar ock­så

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Ke­sko upp­ger att de in­le­der sa­m­ar­bets­för­hand­ling­ar med sin per­so­nal. Sam­man­lagt be­rörs un­ge­fär 2 500 per­so­ner. Ke­sko upp­skat­tar att cir­ka 2 000 per­so­ner kan bli per­mit­te­ra­de i högst 90 da­gar. I förs­ta hand för­sö­ker bo­la­get struk­tu­re­ra om bland en­he­ter­na.Keskos per­so­nal i Fin­land upp­går till un­ge­fär 12 000 per­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.