Bal­kongstäd­ning

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Nu in­leds at­tac­ken mot gran­barr och damm så hu­ka er, in­grod­da kru­kor! Nu slängs all­ting vint­rigt när vå­ren släpps fram så tu­ta och kör, slå på pu­kor!

Plan­te­rar nar­cis­ser i lå­dor på rad de ut­här­dar ha­gel och sku­rar Och kol­tras­ten hop­par på går­den så glad vi sjung­er du­ett – gran­nen tju­rar …

ANAGRINN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.