Ti­o­tu­sen­tals vill slip­pa amor­te­ra

Hufvudstadsbladet - - Ny­he­ter - SPT

Över 63 000 fin­länds­ka hus­håll och 12 000 fö­re­tag har lagt in en an­sö­kan om amor­te­rings­fri­het för si­na lån un­der co­ro­nakri­sen, en­ligt en ny en­kät som in­tres­se­or­ga­ni­sa­tio­nen Fi­nans Fin­land har gjort.

Om­fat­tan­de per­mit­te­ring­ar och upp­säg­ning­ar har för­sva­gat bå­de lön­ta­gar­nas och fö­re­ta­gens be­tal­nings­för­må­ga de se­nas­te vec­kor­na.

En­ligt Fi­nans Fin­lands en­kät har ban­ker­na hit­tills god­känt så gott som al­la an­sök­ning­ar om amor­te­rings­fri­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.