Nå­got fär­re pac­kar in­kö­pen i plast­på­se

Hufvudstadsbladet - - Dag­bok - HBL

Tren­den går åt rätt håll – fin­län­da­re kö­per nå­got fär­re plast­kas­sar. I fjol sål­des 4 pro­cent fär­re plast­på­sar vid bu­tiks­kas­sor­na i S-grup­pens mat­bu­ti­ker än år 2018. Det be­ty­der att var fjär­de kund köp­te en plast­på­se till si­na in­köp. Un­der sam­ma tid öka­de pap­pers­kas­sens po­pu­la­ri­tet med 20 pro­cent och ef­ter­frå­gan på bi­o­lo­giskt ned­bryt­ba­ra kas­sar öka­de med he­la 44 pro­cent.

Ett al­ter­na­tiv som ock­så ökar är an­vänd­ning­en av tyg­kas­sar, bå­de så­da­na som säljs vid kas­sor­na och tyg­kas­sar som kun­der­na har med sig till bu­ti­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.