SU­DO­KU STORM

Hufvudstadsbladet - - Pys­sel -

Su­do­ku Storm lö­ser man med siff­ror­na 1–9 på sam­ma vis som ett van­ligt su­do­ku. Här gäl­ler dess­utom att pla­ce­ra siff­ror­na in­om var­je mar­ke­rat om­rå­de.

© Bulls

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.