Helsing­fors­bör­sen

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

1 Ak­ti­ens av­sluts­kurs i eu­ro i den kon­ti­nu­er­li­ga börs­han­deln kloc­kan 18.30. 2 Se­nas­te dyg­nets kurs­för­änd­ring i pro­cent.

3 Se­nas­te må­na­dens kurs­för­änd­ring i pro­cent. 4 Se­nas­te årets kurs­för­änd­ring i pro­cent. 5 P/E-ta­let anger för­hål­lan­det mel­lan ak­ti­ens kurs och vins­ten per ak­tie ut­gå­en­de från det se­nas­te bok­slu­tet. Ju hög­re tal, desto hög­re vär­de­ring av bo­la­get.

6 Av­kast­nings­pro­cen­ten är för­hål­lan­det mel­lan ut­del­ning­en och av­sluts­kur­sen. 7 Lägs­ta av­sluts­kur­sen un­der det på­gåen­de ka­len­derå­ret. 8 Högs­ta av­sluts­kur­sen un­der det på­gåen­de ka­len­derå­ret.

9 Bo­la­gets mark­nads­vär­de i mil­jo­ner eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.