SÖN­DAGS­A­NA­LYS

Hufvudstadsbladet - - Opi­ni­on & De­batt -

”Din egen el­ler di­na för­äld­rars betal­för­må­ga ska in­te ha nå­gon be­ty­del­se för hur du pla­ne­rar din ut­bild­nings­väg.”

NO­RA HÄMÄLÄ­I­NEN

fors­ka­re i fi­lo­so­fi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.