Lau­ra Holz­mann

Hufvudstadsbladet - - Dag­bok -

● Bor: I alp­byn Wer­fenweng med cir­ka 1 000 in­vå­na­re, i Salz­burg Land i Ös­ter­ri­ke.

Flyt­ta­de från Fin­land:

● Hös­ten 2006. Upp­vux­en i Kåll­by i Ös­ter­bot­ten.

● Fa­milj: Ma­ke och två sö­ner på 10 och 13 år.

● Job­bar som: Ad­mi­nist­ra­tiv as­si­stent på ho­tel­let Tra­vel Char­me Ber­g­re­sort Wer­fenweng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.