Fre­ja Bäck­man

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

● Bor se­dan slu­tet av ja­nu­a­ri i New York för ett drygt halvt år, van­ligt­vis bo­satt i Ber­lin.

● Flyt­ta­de från Fin­land 2006.

● Job­bar som konst­när och un­der­vi­sar, är dok­to­rand vid In­sti­tu­tio­nen för konst vid Aal­to-uni­ver­si­te­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.