IFK vär­var U18-me­ri­te­ra­de mål­vak­ter

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

HIFK för­ny­ar sin mål­vakts­be­sätt­ning in­för sin and­ra sä­song i dam­li­gan då San­ni Aho­la flyt­tar till USA. HIFK:s lag­byg­ge in­för den and­ra sä­song­en i dam­li­gan bör­jar ta form. På ons­da­gen med­de­la­de la­get att man skri­vit kon­trakt med två nya mål­vak­ter.

San­ni Aho­la, som de se­nas­te åren fun­ge­rat som la­gets förstamål­vakt, läm­nar IFK för att spe­la för St. Cloud Sta­te i den ame­ri­kans­ka uni­ver­si­tets­se­ri­en.

La­gets andramål­vakt Lu­mi Jääs­ke­lä­i­nen fort­sät­ter i IFK och får säll­skap av Ii­na Ku­u­se­la och Ki­ia Lah­ti­nen. Ku­u­se­la kom­mer från KalPa där hon age­rat andramål­vakt me­dan Lah­ti­nen är ett 16-årigt su­per­löf­te från Borgå som var Fin­lands förstamål­vakt i U18-VM i vint­ras. Ock­så Ku­u­se­la har ju­ni­or­lands­kam­per på sin me­rit­lis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.