He­ta kikärts­bul­lar med to­mat­sås

fär­dig to­mat­sås och kok­ta kikär­ter är en ut­märkt grund för ve­ge­ta­risk mat­lag­ning.

Hufvudstadsbladet - - News -

till 4 per­so­ner, 20 mi­nu­ter

500 g kok­ta kikär­ter 1 msk ve­te­mjöl 1 gul lök 2 vit­löks­klyf­tor 1 chi­li 3 msk hac­kad gräslök 3 msk hac­kad per­sil­ja 1–2 msk ve­te­mjöl salt och svart­pep­par ol­ja till fri­te­ring

till så­sen:

1 msk raps­ol­ja 1 gul lök 1 grön pap­ri­ka 3 dl fär­dig to­mat­sås (pas­tas­ås) 1 krm var­de­ra av vit-, svart-, grön

och rosépep­par 1 msk vi­nä­ger salt

Äta till: po­ta­tis, ris el­ler couscous

Gör så här:

1. Ska­la och de­la den gu­la lö­ken grovt.

Klyv chilin på läng­den, ta bort fäs­tet och kär­nor­na. Tip­pa upp de kok­ta kikär­tor­na i durk­slag och spo­la av dem i vat­ten. Blan­da dem med gul lök, vit­lök och chi­li i mat­be­re­da­re med kni­ven mon­te­rad. Till­sätt gräslök, per­sil­ja, salt och pep­par. Hac­ka sam­man bland­ning­en, ar­be­ta in 1–2 matske­dar ve­te­mjöl och for­ma de­gen till bol­lar med lätt fuk­ta­de hän­der.

2. Hac­ka lök och pap­ri­ka. Fräs hac­ket med ol­ja och till­sätt fär­dig to­mat­sås. Kryd­da med fy­ra sor­ters pep­par, vi­nä­ger och salt.

3. Fri­te­ra kikärts­bol­lar­na i om­gång­ar i het ol­ja. Låt dem rin­na av på hus­hålls­pap­per in­nan de ser­ve­ras med den he­ta så­sen, sal­lads­grön­sa­ker och po­ta­tis, ris el­ler couscous. TT

FO­TO: TT

Fri­te­ra­de kikärts­bul­lar med stark pep­par ■ är mat med mas­sor av smak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.