Årets fo­to­konst­bok – fi­na­lis­ter­na

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

● Ma­me av Na­ta­lia Kop­ki­na (I am not Publishing, 2018)

● Äi­mä­rau­tio av Ka­ti Le­i­no­nen (Raw Vi­ew Edi­tions, 2018)

● hy­le/cur­tain/back­drop av An­ni Leppälä (Ke­h­rer, 2019)

● The Fan­tastic World of Ate­li­er O. Haa­pa­la av Mar­co Me­lan­der och Saa­ra Sal­mi (självut­gi­ven, 2018)

● Lil­ja av Jo­han­nes Romp­pa­nen (självut­gi­ven, 2019)

● Vin­na­ren till­kän­na­ges 12.5 på Fotografis­ka mu­se­ets Instagram­kon­to @va­lo­ku­vamu­seo mel­lan kl. 18 och 19.

An­tag­li­gen kan ing­en gil­la al­la fi­na­lis­ter­na, men al­la kan gil­la nå­gon av dem. Det ty­der på en liv­lig och mo­dig in­hemsk pub­li­ce­rings­kul­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.