Mo­del­len som blev krigs­kor­re­spon­dent

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Från mo­dell och mu­sa till krigs­kor­re­spon­dent. Fil­men ”Lee Mil­ler – fängs­lan­de fo­to­graf” por­trät­te­rar en unik ikon. Den ame­ri­kans­ka fo­to­gra­fen

Lee Mil­ler var en kvinn­lig pi­on­jär. Hon är bland an­nat känd för si­na bil­der på Pablo

Pi­cas­so och för att ha ar­be­tat som krigs­fo­to­graf un­der and­ra världs­kri­get. Do­ku­men­tä­ren vi­sar bå­de fo­to­gra­fi­er av och på Lee Mil­ler. Hon bör­ja­de sin kar­riär som mo­dell i slu­tet av 1920-ta­let. 1932 öpp­na­de hon en egen fo­tostu­dio. SVT2 21.00

FO­TO: DON SY­KES/LEE MIL­LER ARCHIVES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.