Yle: Jord­bru­ka­re från­va­ro­an­mä­ler si­na barn

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Sko­lor i Ös­ter­bot­ten ska ha fått från­va­ro­an­mäl­ning­ar om barn till fö­re­ta­ga­re in­om jord­bru­ket in­för att sko­lor­na öpp­nar igen den 14 maj, en­ligt Yle Ny­he­ter Ös­ter­bot­ten.

Många jord­bru­ka­re vill in­te släp­pa si­na barn till­ba­ka till sko­lan för att de in­te vill bli smit­ta­de med co­ro­na­vi­ru­set mitt un­der vår­bru­ket.

Jord­bru­kar­na är oro­li­ga för att vi­ka­ri­er­na in­te skul­le räc­ka till om många in­sjuk­nar sam­ti­digt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.