Vad är kloc­kan?

Hufvudstadsbladet - - Pyssel -

Från buss­fönst­ret ser Wil­li­am sex kloc­kor på kyr­kor, sko­lor och and­ra hus. Ba­ra två av dem vi­sar sam­ma tid. ”Då är det nog den ti­den som är den rät­ta” tän­ker han.

Hur myc­ket är kloc­kan i så fall?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.