As Oy Espoon Mah­ti­nok­ka, Matt­by, Ma­tin­ka­tu 22

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

Mah­ti­nok­ka – hög­klas­sigt nytt ob­jekt med fan­tan­tas­tiskt lä­ge i Matt­by. I det­ta 16-vå­nings­hus har man en fin ut­blick över ha­vet. Det ståt­li­ga hög­hu­set kom­mer att upp­fö­ras på den plats där Matt­by gam­la köp­cent­rum stod, i när­he­ten av köp­cent­ret Iso Ome­na, met­ron och ha­vet. Ex­em­pel­pri­ser, Sp. 167 500–793 200 €. Yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion: ki­in­te­isto­maail­ma.fi/espoon-mah­ti­nok­ka

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.