Bo An­ders­son har av­li­dit

Hufvudstadsbladet - - Kultur - Hbl

Skå­de­spe­la­ren Bo An­ders­son (född 1937) har av­li­dit, med­de­lar Svens­ka Te­a­tern på sin Fa­ce­book­si­da. Svens­ka Te­a­tern var An­ders­sons ar­bets­plats från 1967 till 2001, då han gick i pen­sion. An­ders­sons sista roll blev Herr Schultz i mu­si­ka­len Ca­ba­ret 2011.

Mest känd är Bo An­ders­son för sin tolk­ning av Er­na Tau­ros Hös­t­vi­sa som han gjor­de bå­de på svens­ka och på fins­ka. Vid Tau­ros död 1993 in­stif­ta­de An­ders­son en fond i hen­nes namn som de­lar ut pris till mu­si­ka­liskt be­gå­va­de skå­de­spe­la­re, skri­ver Svens­ka Te­a­tern.

Från 1962 till 1967 ar­be­ta­de Bo An­ders­son på Lil­la Te­a­tern. Han ha­de en fram­trä­dan­de roll i Svens­ka Te­a­terns upp­sätt­ning av Lap­poo­pe­ran i re­gi av Kai­sa Kor­ho­nen 1967.

Fo­to: HBL-arkiv

Bo An­ders­son gjor­de en lång kar­riär på Svens­ka Te­a­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.