Lyon mäs­ta­re i Frank­ri­ke – Säll­ströms Pa­ris FC femma

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT-AFP

Fot­bolls­gi­gan­ten Lyon kom­mer att ut­ses till mäs­ta­re på dam­si­dan i Frank­ri­ke – för 14:e året i rad. Det upp­ger ny­hets­by­rån AFP och hän­vi­sar till en käl­la i det frans­ka fot­bolls­för­bun­det.

Pre­cis som för her­rar­na av­bröts sä­song­en i mars och kom­mer in­te att åter­upp­tas. Lyon led­de då ta­bel­len med tre po­ängs mar­gi­nal till två­an PSG.

Lyon, med nors­ka pro­fi­len Ada He­ger­berg som störs­ta stjär­na, har vun­nit Cham­pi­ons Le­a­gue fy­ra år i rad och den frans­ka li­gan var­je år se­dan 2007. På herr­si­dan har Pa­ris SG se­dan ti­di­ga­re ut­setts till mäs­ta­re.

Bå­de Lyon och PSG kom­mer för­mod­li­gen att få re­pre­sen­te­ra Frank­ri­ke i Cham­pi­ons Le­a­gue näs­ta sä­song. Bå­da la­gen är fort­fa­ran­de kvar i den här sä­song­ens CL som hun­nit fram till kvarts­fi­nal på dam­si­dan. Det är oklart om tur­ne­ring­en kom­mer att slut­fö­ras.

Lin­da Säll­ströms Pa­ris FC kom femma. Hon var la­gets näst­bäs­ta mål­skytt med si­na fy­ra full­träf­far.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.