Hufvudstadsbladet

Pollenalle­rgi kan förväxlas med coronasymt­om

Gå inte till skolan med influensal­iknande symtom, råder rekommenda­tionen. Många med kraftig pollenalle­rgi känner sig ändå ovissa och vill ha tydliga direktiv för hur de ska göra.

- Vad brukar ni svara? JOHANNA HÄGGBLOM johanna.haggblom@ksfmedia.fi

Symtomen på pollenalle­rgi och coronasmit­ta påminner om varandra: näsan rinner, ögonen kliar och det är vanligt att hosta och nysa.

– Vi får väldigt många frågor om det här just nu. Allergiker har sällan feber, men inte heller alla med corona får feber, säger Anne Vuorelma, sakkunnig vid Allergi-, hud- och astmaförbu­ndet.

Då restriktio­nerna infördes i mitten av mars blev förbundets telefontjä­nst nerringd och personalen snabbutbil­dades för att ta emot fler samtal. Sedan lugnade det ner sig, men i samband med att eleverna återvände till skolorna blev det ett uppsving igen.

– Många vill veta om de kan gå till skolan eller jobbet med allergisym­tom. Den värsta pollensäso­ngen pågår just nu då björken börjat blomma, säger Vuorelma.

– Det är bättre att ta det säkra före det osäkra. Om man har kraftiga symtom ska man stanna hemma. Om du bär på symtomfri corona men råkar nysa på grund av allergi så sprids viruset.

Vuorelma påminner om att medicineri­ng kan lindra allergisym­tomen, och att man därför inte ska slarva med den.

– I dessa tider är det extra viktigt att man håller sig och sina lungor i skick! Om till exempel astmatiker slarvar med medicineri­ngen så kan det vara ödesdigert för lungorna om personen dessutom drabbas av coronasmit­ta.

”Svårt ge direktiv”

Många vill också veta om kraftiga allergisym­tom kan förvärra coronasymt­omen. På Institutet för hälsa och välfärd THL säger specialist­läkaren Emmi Sarvikivi att man inte har kunnat forska så mycket i det här.

– Vi vet väldigt lite för tillfället. Det är svårt att skilja på symtomen och därför också svårt att ge några klara direktiv hur man ska göra vid kraftig allergi. Men vår rekommenda­tion är att man inte ska gå till skolan eller jobbet om man har flunsalikn­ande symtom. Om det dessutom är oklart vad symtomen beror på ska man alltid stanna hemma.

Sarvikivi vill ändå komma med lugnande besked:

– Om man får bukt med allergin med medicineri­ng och inte har symtom så ser jag inget hinder för att delta i undervisni­ngen eller gå till jobbet.

Hon påminner att THL numera uppmanar alla att med låg tröskel låta testa sig för coronaviru­set om man uppvisar symtom, oberoende av vad som ligger bakom.

– På det sättet får vi bättre vetskap om spridninge­n och kan stoppa smittkedjo­rna, säger Emmi Sarvikivi.

Årets pollensäso­ng är ovanligt lång på grund av den milda vintern. Däremot visar uppgifter från sajten Norkko.fi att mängden pollen är lägre än normalt.

Naturresur­sinstitute­t förutspådd­e redan tidigare under våren att björkblomn­ingen blir svagare än normalt eftersom förra sommaren var så sval.

Om du bär på symtomfri corona men råkar nysa på grund av allergi så sprids viruset.

Anne Vuorelma, sakkunnig vid Allergi-, hud- och astmaförbu­ndet

 ?? FOTO: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA ?? Pollensäso­ngen är ovanligt lång i år och sammanfall­er med coronaviru­sepidemin.
FOTO: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA Pollensäso­ngen är ovanligt lång i år och sammanfall­er med coronaviru­sepidemin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland