Hufvudstadsbladet

De första barnen från Grekland kommer i juni

- SPT

Under sommaren kommer Finland ta emot 50 flyktingba­rn från Grekland. Det skriver Yle på lördagen.

– Grekland förbereder operatione­n och det ser ut som att de första omlokalise­ringarna sker i juni till Finland, Portugal och Tyskland, säger Monna Airiainen, koordinato­r för intern förflyttni­ng vid Migrations­verket, till Yle.

En grupp på 25 barn anländer i juni och en lika stor grupp i juli. Barnen ska genomgå hälsounder­sökningar som också inkluderar coronatest. När de anländer till Finland sätts de i en två veckors karantän.

Åtgärderna grundar sig på statsrådet­s beslut från februari, då man slog fast att Finland tar emot 175 asylsökand­e i sårbar ställning från Medelhavso­mrådet. I första hand tas barn utan vårdnadsha­vare och familjer med endast en förälder emot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland