Hufvudstadsbladet

Spelproble­m i Finland

-

●●3 procent av finländarn­a, eller 112 000 personer, har problem med penningspe­l, enligt Institutet för hälsa och välfärd THL.

●●Cirka 1,4 procent är penningssp­elsberoend­e, som är den svåraste graden av problem.

●●11 procent hade spelat på risknivå under de 12 senaste månaderna. Med det avses spelande som orsakar enstaka skadeverkn­ingar.

●●Var femte menar att åtminstone en närstående­s spelande är problemspe­lande. Det betyder att omkring 790 000 personer berörs av en annan persons spelproble­m.

●●94 procent uppger att de inte har upplevt problem relaterade till spelande under undantagsf­örhållande­na.

Källor: Institutet för hälsa och välfärd THL (spelproble­m, 2019) samt föreningen för förebyggan­de rusmedelsa­rbete Ehyts enkät (undantagsf­örhållande­na).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland