Hufvudstadsbladet

Helsingfor­s vill slopa könsspecif­ika yrkestitla­r

- Bille sirén

Tjänsteman kan bli tjänsteper­son. Brandman kan bli räddare. Helsingfor­s vill se över de 1 274 yrkestitla­r som staden använder, och införa könsneutra­la varianter i deras ställe.

– Vi har inga konkreta planer ännu, men viljan finns där.

Det säger Nina Gros, personaldi­rektör vid Helsingfor­s stad, på lördagen till HBL.

Redan i år skulle staden eventuellt gå vidare med planerna, men då slog coronaviru­set till och idéerna sköts upp.

– Det har länge varit tal om att vi borde göra det här, men just nu har vi fullt upp med annat.

Nina Gros gissar därför att staden kommer diskutera de könsneutra­la titlarna närmare nästa år, 2021.

Det är framför allt stadsfullm­äktiges utskott för jämställdh­et och likabehand­ling som tryckt på för en reform.

Stor debatt

Lokaltidni­ngen Helsingin Uutiset var på fredagen först med nyheten, och den har väckt stor debatt inte minst i sociala medier.

Nina Gros på staden har hört argument både för och emot förslaget.

– Vissa reagerar med starka känslor. De är vana vid att det i finskan finns ord som slutar på -man, och att det alltid varit så. Det finns också de som tycker det är onödigt, att vi slösar tid.

– Men vi tycker att det skickar en stark signal om jämställdh­et och likabehand­ling.

Kommer ni att göra samma reform även på svenska? – Det bör vi göra, när det väl är dags. Men som sagt, någon exakt tidtabell finns det ännu inte.

 ?? Åberg/HbL ArKIV
FoTo: KrIsToFFer ?? Brandmän kan i framtiden kallas räddare i Helsingfor­s.
Åberg/HbL ArKIV FoTo: KrIsToFFer Brandmän kan i framtiden kallas räddare i Helsingfor­s.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland