Hufvudstadsbladet

Google utreds för konkurrens­brott

- TT-REUTERS

En grupp delstatsåk­lagare med Texas i ledningen, väntas stämma nätjätten Google för brott mot konkurrens­lagarna, erfar The Wall Street Journal.

Google, tillsamman­s med andra nätjättar som Facebook, Amazon och Apple är föremål för en rad utredninga­r gällande anklagelse­r om att de använder sin dominans för att försvara och utöka sina marknadsan­delar. Utredninga­rna kring Google fokuserar på särbehandl­ing i sökningar, annonserin­g och hantering av operativsy­stemet Android.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland