Hufvudstadsbladet

Sánchez vill förlänga nödläge

- TT-AFP

Spaniens premiärmin­ister Pedro Sánchez meddelar att han kommer att be parlamente­t att godkänna ytterligar­e en månads nödläge i landet. Syftet är att nödläget ska råda under hela perioden då landet gradvis lättar på coronarest­riktionern­a.

– Det bör bli den sista nödlägespe­rioden och den kommer att pågå tills öppnandet är slutfört, säger Sánchez.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland