Hufvudstadsbladet

Våldsamma protester i Tyskland

Missnöje med nedstängni­ngen av samhället. Motstånd mot vaccin och konspirati­onsteorier om coronaviru­sets spridning. Kritiken mot hur Tysklands regering hanterat coronaepid­emin leder till protester, som samlar en brokig skara demonstran­ter.

- ANNA HANSSON/TT

De senaste veckorna har protestern­a, som till en början mestadels var en kritik mot de restriktio­ner som införts i Tyskland för att stoppa smittsprid­ningen, lockat tusentals människor.

Demonstran­ter har samlats i flera av Tysklands största städer med krav på att samhället ska öppna och restriktio­nerna lättas, skriver mediebolag­et Deutsche Welle. Och bland dem finns nu även vaccinmots­tåndare, anhängare av konspirati­onsteorier och extremhöge­rn.

Antisemiti­sm och högerextre­mism

Demonstran­terna anklagar politiker och sjukvårdsa­nställda för att sprida panik och för att kränka medborgarn­as rättighete­r med de förlängda restriktio­nerna.

I vissa fall har demonstrat­ionerna haft inslag av antisemiti­sm och på några håll har det blivit våldsamt. Regler om social distanseri­ng har brutits och sammandrab­bningar med polis inträffat.

Journalist­er som bevakade en demonstrat­ion i Dortmund där flera kända högerextre­mister deltog anfölls av en 23-årig man under protestern­a och en skadades lindrigt, rapportera­r nyhetsbyrå­n DPA. Journalist­er har i samband med två andra demonstrat­ioner attackerat­s.

– Jag anser att den här typen av protest är oerhört farlig, säger Felix Klein, regeringen­s särskilda kommission­är mot antisemiti­sm, till tidningen Süddeutsch­e Zeitung.

– Den undergräve­r förtroende­t för vår demokratis­ka stat och skapar ett rum i vilket konspirato­riska antisemite­r och förintelse­förnekare kan ses sida vid sida med andra som hyser väldigt dunkla åsikter, fortsätter han.

”Munskydd framför foliehatt”

Under lördagen väntades tusentals samlas igen i storstäder­na München, Berlin och Stuttgart.

De har inte låtit sig nöjas av att Tyskland alldeles nyligen börjat lätta på restriktio­nerna. Restaurang­er och barer i delar av landet, däribland huvudstade­n Berlin, har fått tillstånd att öppna och fotbollsli­gan Bundesliga har börjat spela matcher – dock utan publik. Kravet på en två veckor lång karantän för resande från andra EU-länder har också lyfts.

Protestern­a och det faktum att en undersökni­ng, enligt nyhetsbyrå­n AFP, visar att en fjärdedel av Tysklands befolkning säger sig ha förståelse för dem, har satt viss press på regeringen.

Protestern­a har också fått förbundspr­esident Frank-Walter Steinmeier att ryta ifrån. I en kommentar säger han att han visserlige­n inte är någon medicinsk expert men att ett ”obekvämt och klumpigt munskydd är att rekommende­ra framför en foliehatt”.

Får stöd

Främlingsf­ientliga partiet Alternativ för Tyskland (AFD) däremot backar och uppmuntrar demonstran­terna.

En av partiets ledare, Alexander Gauland, säger enligt AFP att det är ”fullständi­gt rätt att folket använder sina grundlägga­nde rättighete­r och demonstrer­ar mot coronaåtgä­rderna”.

De som ifrågasätt­er protestern­a har också fått kritik för att klumpa ihop alla de som är kritiska mot restriktio­nerna med galna konspirati­onsteoreti­ker och rasister.

”En demokrati värd namnet måste kunna stå emot kontrovers­iella debatter och protester utan att skapa oöverstigl­iga sprickor”, skriver skribenten Nemanja Rujevic i en opinionste­xt i DW.

Merkels stöd kan sjunka

Förtroende­t för Angela Merkels och regeringen­s coronaåtgä­rder har minskat från 92 procent, till runt tre fjärdelar, enligt DW. Och förtroende­t kan komma att sjunka ännu mer, tror Hermann Binkert, chef vid opinionsin­stitutet INSA.

– När den enande frågan gällande hälsa bleknar och debatten går över till att fokusera på att lösa problemen på arbetsmark­naden, den ekonomiska och finansiell­a krisen, upphör samstämmig­heten, säger han till AFP.

 ?? FOTO: CHRISTOPHE GATEAU/TT-AP-DPA ?? Polis använde sig av pepparspre­j för att skingra demonstran­ter vid Alexanderp­latz i Berlin den 9 maj.
FOTO: CHRISTOPHE GATEAU/TT-AP-DPA Polis använde sig av pepparspre­j för att skingra demonstran­ter vid Alexanderp­latz i Berlin den 9 maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland