Hufvudstadsbladet

Norsk epidemiolo­g kritiserar Sveriges coronastra­tegi

Gamla sanningar och brist på ödmjukhet. I en intervju med Svenska Dagbladet är Norges statsepide­miolog Frode Forland kritisk mot sina svenska kollegor.

- HBL–TT

Det vore för farligt att som i Sverige hoppas på en kontroller­ad spridning och att smittan ska lägga sig när tillräckli­gt många varit sjuka, anser Frode Forland. Forland tycker att både statsepide­miolog Anders Tegnell och hans företrädar­e Johan Giesecke uttalar sig alldeles för tvärsäkert om situatione­n, till exempel när Giesecke sade att alla länder förutom Sverige gör fel.

– Det kan han inte veta. Han borde vara mer ödmjuk. Det finns väldigt mycket vi inte vet om det här viruset.

Forland går emot de svenska strategier­na i en rad omdebatter­ade frågor, bland annat frågan om en andra smittvåg. Enligt hans svenske motsvarigh­et Anders Tegnell skulle Sverige vid en andra våg klara sig lindrigt undan eftersom så många redan varit sjuka.

Det känns som att man vill stötta sin egen regering och strategi. Men Sverige går ju emot hela världen.

Men Frode Forland är inte säker på att det blir någon andra våg. Enligt honom grundar sig den teorin på studier av spanska sjukan för hundra år sedan.

– Jag tror att man lagt för stor vikt vid historiska modeller i Sverige.

Han efterlyser också en mer kritisk debatt i Sverige.

– Det känns som att man vill stötta sin egen regering och strategi. Men Sverige går ju emot hela världen.

 ?? FOTO: LISE ÅSERUD/NTB SCANPIX/TT ?? Norges statsepide­miolog Frode Forland.
FOTO: LISE ÅSERUD/NTB SCANPIX/TT Norges statsepide­miolog Frode Forland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland