Hufvudstadsbladet

Italien öppnar upp

Från och med den 3 juni tillåts resor till och från Italien, enligt regeringen.

- TT

Redan på måndag väntar lättade restriktio­ner för italienarn­a. Invånarna får större frihet att röra sig utomhus, förutsatt att man inte är ålagd karantän efter kontakt med smittad. Personer som har haft kontakt med smittade måste fortsättni­ngsvis isolera sig.

På måndag får också italienare börja resa inom regionerna – och får därmed tillåtelse att besöka vänner och familj inom regionerna igen, enligt det nya beslutet. För att resa mellan regionerna får man dock vänta till den 3 juni. Då öppnar Italien också för utrikesres­or.

Blev epidemins ansikte

Italien införde omfattande restriktio­ner i mars för att bromsa spridninge­n av coronaviru­set. Hittills har landet, ett av världens värst drabbade, registrera­t över 220 000 smittade och över 31 000 coronarela­terade dödsfall sedan utbrottet upptäcktes i februari.

Bilder och reportage spreds över hela världen från Italiens överfulla sjukhus, kaos och död. Läkare larmade om att de aldrig någonsin sett något liknande under hela sin karriär. Men de hårda restriktio­nerna gav effekt och bromsade smittan.

När utbrottet var som värst i mars registrera­des över 900 döda på ett dygn och närmare 4 000 människor intensivvå­rdades i landet samtidigt.

I fredags rapportera­des 242 dödsfall, jämfört med 262 dagen innan. Antalet smittade per dag har gradvis minskat och runt 800 personer intensivvå­rdades i fredags för covid-19 i landet.

Restaurang­er öppnar

Bland annat drivet av viljan att få i gång ekonomin igen har Italien nu alltså börjat ta små steg på vägen tillbaka mot det normala.

Fabriker och parker har redan tillåtits öppna och nu förbereder sig restaurang­er och affärer för att öppna igen på måndag, förutsatt att regler om social distanseri­ng efterlevs.

Även Peterskyrk­an i Rom öppnar för besökare på måndag efter att ha varit stängd i över två månader.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland