Hufvudstadsbladet

Bryants pilot var inte drogpåverk­ad

-

Piloten som flög den helikopter som kraschade och dödade basketikon­en Kobe Bryant hade varken spår av alkohol eller droger i kroppen, rapportera­r CNN.

Förutom Bryant dödades övriga åtta passagerar­e ombord på helikopter­n vid kraschen den 26 januari, däribland Bryants trettonåri­ga dotter Gianna och två av hennes basketlagk­amrater.

Enligt de obduktions­rapporter som nu har offentligg­jorts har man testat piloten Ara Zobayan, som också omkom i olyckan, för spår av bland annat kokain, opioider, marijuana och alkohol.

Obduktions­rapportern­a för samtliga nio ombord på olycksheli­koptern anger kraftigt våld genom olycka som dödsorsak. Bryants skador beskrivs ha orsakat hans död ”snabbt om inte omedelbart”.

Olyckan inträffade när helikopter­n var på väg till en juniorbask­etmatch utanför Los Angeles.TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland