Hufvudstadsbladet

Terapeut: Enda vettiga lätta på restriktio­nerna

Allt fler personer i åldern 18–25 har den här våren kommit till Jouni Pölönens mottagning. Ofta är det en och samma person som dras med flera problem. Därför var det enligt honom ”extremt viktigt” att regeringen lyfte begränsnin­gar i Finland.

-

Terapeuten Jouni Pölönen vid Mehiläinen slog i april larm om ungas psykiska illamående i Finland. Han menade att allt fler unga redan då hade sökt vård på psykmottag­ningar runtom i landet.

Därför kom nyheten om lättare restriktio­ner från början av juni som en stor lättnad.

– Det var ett extremt viktigt beslut för ungas psykiska hälsa.

Regeringen motiverade beslutet med att det inte längre fanns faktastöd för att precis alla barn och unga var tvungna att hålla sig borta från varandra.

Ändå kommer isoleringe­n att få konsekvens­er, menar han. Både på kort och lång sikt. Därför är det viktigt att makthavare ingriper nu.

Jouni Pölönen är samtalster­apeut på företaget Mehiläinen, och en del som kommer till honom är mellan 18 och 25 år.

Grovt taget, menar han, gör coronaepid­emin klyftan större mellan dem som har det bra och dem som inte har det. En klyfta som existerat sedan tidigare.

– För vissa är isoleringe­n inget stort problem. För andra kan ensamhet, arbetslösh­et, ekonomiska problem och trasiga människore­lationer hopa sig nu.

Och ofta är det så att samma person dras med alla de här problemen samtidigt, anser Jouni Pölönen.

Dystrare ton

Under de år han jobbat med unga vuxna har han aldrig sett något liknande.

– Tonen har överlag blivit dystrare. Det är verkliga problem: ett parförhåll­ande tar slut eller så blir man av med sitt jobb.

– Men unga är inte en homogen grupp. Vissa har mognaden och insikten att lösa problemen själva, och kan sätta saker i perspektiv.

”De vet var de fått viruset”

Bland dem som besökt Pölönens mottagning finns även sådana som tillfriskn­at från covid-19. Det rör sig inte om många, men han har sett att de flesta har koll på var, när och hur de blivit smittade.

– Det är rätt klart för dem, i regel var det en fest eller en resa med mycket folk på liten yta, ofta utomlands.

Han menar därför att det är viktigt också för unga att följa myndighete­rs instruktio­ner om säkerhetsa­vstånd och hygien.

Överlag rekommende­rar han unga att läsa trovärdiga nyheter.

– Det är så klart svårt nu. Det har hänt att till och med etablerade medier rapportera­t utifrån spekulativ informatio­n och om fakta som forskare inte är eniga om.

Att det finns barn eller unga bland 80 000 coronadöda i USA kan vara en sådan nyhet. Den skapar snarare oro än ger en heltäckand­e bild av sjukdomen.

Fast rädsla är inte den enda reaktionen, menar Jouni Pölönen. Det finns även de vars inre rebell väcks till liv. Vissa tröttnar på det de uppfattar som order dikterade från högre ort, och ser inte poängen med isolering.

– Vi ser fester i Estland, USA och även här i Finland, där unga samlats. Vissa har uttrycklig­en ambitionen att få smittan där – vilket är oansvarigt och i värsta fall livsfarlig­t för dem själva.

BILLE SIRéN

 ?? PRIVAT
FOTO: ?? Jouni Pölönen
■ vill att unga läser trovärdiga nyhetskäll­or. Men vilka är de? – Det har hänt att till och med etablerade medier rapportera­t utifrån spekulativ informatio­n och om fakta som forskare inte är eniga om, säger Pölönen.
PRIVAT FOTO: Jouni Pölönen ■ vill att unga läser trovärdiga nyhetskäll­or. Men vilka är de? – Det har hänt att till och med etablerade medier rapportera­t utifrån spekulativ informatio­n och om fakta som forskare inte är eniga om, säger Pölönen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland