Hufvudstadsbladet

Henrik Meinander

-

● Henrik Meinander är professor i historia, författare och ordförande för Svenska litteratur­sällskapet­s vetenskaps­råd, som är föreningen­s högsta beslutsfat­tande organ.

● Meinander fyller 60 år tisdagen den 19 maj.

● Han är gift och har fyra barn.

● Hans senaste bok, Kalejdosko­pet: Studier i Finlands historia (Schildts & Söderström­s), utkom den 14 maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland