Hufvudstadsbladet

Kommer mitt Italien någonsin att bli sig likt?

-

”Först var det inte nödvändigt att bära munskydd, nu är de obligatori­ska och nio av tio bär munskydd i Rom. En totalomvän­dning har skett.”

PETER LOEWE

HBL:s medarbetar­e i Rom

Den första krishärden var den totala bristen på munskydd i butikerna. I många fall kom de inte fram ens till sjukvårdsp­ersonalen. Balar med tonvis av munskydd försvann på vägen och de läkare som behövde dem mest i Italien blev utan. Märkligt hur detta kunde ske, liksom den totala omsvängnin­g som har skett.

Munskydden förhindrar inte att du kan bli smittad av coronaviru­set. Så lät det i början av pandemin. Senare ändrade de italienska myndighete­rna uppfattnin­g. Det där med munskydd var nog inte så dumt i alla fall. Om du är positiv så smittar du inte ner någon annan. En viktig detalj i ett land som Italien där endast drygt två procent av befolkning­en testats för coronaviru­set.

I dag är munskydden obligatori­ska. Jag går fram till en polis utanför det italienska presidentp­alatset. Jag frågar polisen om jag får böter om jag inte bär munskydd. Trots noggrann tidningslä­sning har jag inte lyckats få klart för mig vad som gäller.

– Nej, vi kan inte tvinga någon att bära munskydd. De kostar pengar, visserlige­n bara 50 cent styck. Men det är en utgift som inte alla vill eller kan betala.

I dag bär nio personer av tio munskydd ute på stan i Rom. En fullkomlig totalomvän­dning har skett.

Den andra krisen gäller gummihands­kar. De är inte obligatori­ska, men många personer använder dessa för att skydda sig mot smitta. Nu är gummihands­karna helt slut i huvudstade­n. Sist jag var inne i butiken fanns bara den minsta storleken kvar. Omöjliga

att använda. Och redan nu blåser fuktig sciroccovi­nd som gör att man svettas oerhört med handskarna i den 30-gradiga värmen.

Kommer mitt älskade Italien att bli sig likt? Troligen inte, eller så kommer det att ta mycket lång tid. En svår ekonomisk kris står för dörren. Turistbran­schen riskerar att få en oerhört mager säsong. Något som gäller även för restaurang­branschen, där lokalerna nu tvingas minska antalet bord med hälften för att trygga avståndet mellan olika bord.

Det som smärtar mig mest är den totala kollapsen inom äldrevårde­n. 7 000 personer har dött på äldreboend­ena i Milano. Många i total ensamhet och utan någon som helst begravning­sceremoni. Långa militärkon­vojer körde de döda direkt till avlägsna krematorie­r i andra regioner för att regionen Lombardiet skulle få avlastning. Antalet döda i Milano är tre gånger så många jämfört med de som dog i staden under andra världskrig­et.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland