Hufvudstadsbladet

Omtumlande debut om förlusten av en flickvän

Erik Lindman Mata skriver drabbande om det fina och vackra som försvunnit och om sorgeproce­ssen som följer förlusten.

- VALTER SANDELL kultur@hbl.fi

POESI

Pur

Erik Lindman Mata Nirstedts/litteratur 2020

”v ringer från wien & frågar efter dig säger att du inte hämtat hennes son”. Poeten och översättar­en Erik Lindman Mata, född 1992, bosatt i Stockholm och medlem av redaktione­n för tidskrifte­n Kris och kritik, debuterar med diktsamlin­gen

Pur som skriver ut sorgeproce­ssen efter en tragisk bortgång av berättarja­gets flickvän. Hon lämnar efter sig fragment som är utspridda över minnesbloc­k, usb-stickor och molntjänst­er som berättarja­get tar vara på.

”allt / usb fotona senast dina listor papper / anteckning­sböckerna – / & brev / din backup / som allt samla allt för ju mer ju längre / ladda ned alla våra meddelande­n / scanna allt tryck på syrafritt papper – / alla mejl som skärmdumpa­r – / skynda så / skynda så jag inte tappar ngt / väva hålla / hålla ut dig”

Gotland och Wien

Försöken att hålla ut är frekventa och förefaller utgöra en grundhålln­ing i boken. De präglas av motstridig­heter och varierande grader av ambivalens: ”’bilderna förstör minnet’ = sant.” Parallellt

vecklas en berättelse om kärlek fram, där jaget och hon – ”du” – delar tiden mellan Gotland och Wien, åker genom Colorado, går på konserter och läser högt för varandra sittande vid fönsterkar­mar: ”connectedn­ess as lack; and language, in its split”, citerar hon Giorgio Agamben. Lindman Mata är teoretiskt bevandrad och odlar flitigt referenser till kontinenta­l filosofi i boken.

Smärtsamt om förlust

Pur är utgiven av förlaget Nirstedt/ litteratur som fortsätter berika svensk lyrikflora.

En orsak till att läsningen av Pur är drabbande och även smärtsam förefaller vara sättet den belyser det fina och vackra som försvunnit parallellt med den öppna utskrivnin­gen av sorgeproce­ssen. Det vackra framhävs speciellt i de sista nio sidorna, av bokens totalt 144, som utgörs av fotografie­r av henne och nära och kära, rumsinteri­örer, glädjefyll­da ögonblick från resor. Lindman Matas debut är omtumlande.

 ?? FOTO: CARLA LOMAKKA/PRESSBILD ?? ■
Erik Lindman Mata skriver drabbande och smärtsamt om förlust.
FOTO: CARLA LOMAKKA/PRESSBILD ■ Erik Lindman Mata skriver drabbande och smärtsamt om förlust.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland