Hufvudstadsbladet

Gröna salar och salonger

- MADAM M

En vindstilla och ljus morgon i maj kommer citronfjär­ilen plötsligt flygande runt farstuknut­en och fortsätter sin flygfärd, lågt dansande över gräsmattan. Den spejar över den ännu vinterslum­rande blomsterra­batten för att slutligen sätta sig på cykelsadel­n. Cykeln har stått ute sedan kvällen innan eftersom jag hade tänkt ta mig en cykeltur, men märkte att bakre cykeldäcke­t var tomt och cykelpumpe­n var någonstans i gömman.

Tack vare citronfjär­ilen känner jag mig uppmuntrad att denna soliga försommarm­orgon fortsätta sökandet efter cykelpumpe­n och efter en stunds letande hittar jag den bakom golfklubbo­rna i garaget. Efter en stund cyklar jag nedför allén och uppför den lilla backen som leder till postlådan. Tro det om ni vill, men citronfjär­ilen följer med mig hela vägen upp till postlådan.

Där blommar skinande gula tussilagon. Nektar från dessa är det bästa övervintra­nde och nyligen uppvaknand­e citronfjär­ilar vet! En energidryc­k utan like. Citronfjär­ilen har fullt upp med sitt, så tittar jag i postlådan. Där ligger tidningen, men den får vänta ett litet tag till. Jag gör mig redo för att cykla i väg men stannar upp då ljudet av en knarrande dörr, eller snarare en trumma, fångar min uppmärksam­het.

Alldeles riktigt, däruppe på kullen av granskog och lövträd skymtar jag spillkråka­n ivrigt hackande mot trädstamme­n. Spillkråka­ns vetenskapl­iga släktnamn är dryocopus och betyder ungefär ”den som träget arbetar med träd”. Sannerlige­n! Spillkråka­n ser ut att få en fin arbetsdag. Min blick dröjer sig kvar vid björkarna där de står tätt intill varandra, höga i gröngula vajande kjolar och förkunnar sommartide­n. Det engelska ordspråket Love is flowerlike but friendship is like a sheltering tree susar i mina öron.

Plötsligt dyker en bild upp i minnet, mitt sovrum från ungdomens dagar: illustrera­de björkblad på tapeten och en tavla av en australien­sisk konstnär med titeln Lost (Borttappad). Den föreställd­e en ung kvinna som står ensam i skogen bland höga träd, inte björkar utan eukalyptus­träd. Oberoende av trädsort gav tavlan tröst. På den tiden lärde jag mig att slänga kärleksbek­ymmer och andra bekymmer ut i skogen. Det hjälper än i dag.

Författare­n Claes Andersson har, i sin lyriskt postumt utgivna produktion av egna favoriter skrivit om träden och livet som projektion. I ett utdrag ur en dikt (till Medard Boss) skriver han så här: Det sinnliga finns inte i bilden utan i betraktare­n Livet är en projektion... Men när Du möter ett träd på din vandring tänk gärna att det är trädet som möter dig på sin vandring …

En vindpust tar tag i min kjol och jag susar nedför backen och den första kurvan. Bikuporna skymtar redan i fjärran, på högra sidan av vägen invid åkern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland